eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Návrh systémového řešené otevřeného drogového trhu v Praze

Rozpis přes Vánoce 2019

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Ženy, děti, drogy

15.09.2010 | Sekce: Služby

Vyšlo v Dekontaminaci - červenec 2004


Rozhovor s PhDr. Ilonou Preslovou, vedoucí Denního stacionáře o.s. SANANIM, o těhotných toxikomankách a práci s nimi v průběhu těhotenství i po porodu, o osudu jejich dětí a o tom, jaké služby může vlastně nabídnout Denní stacionář o.s. SANANIM.

Jak probíhá standardně spolupráce s těhotnými toxikomankami? Jsou (vzhledem ke svému těhotenství, popř. mateřství) motivovanější než ostatní toxikomani?

Práce s těhotnými klientkami probíhá stejně jako s ostatními klienty. Mluvíme s nimi o tom, co by potřebovaly, jaké mají plány a cíle v léčbě, nebo o tom, proč vyhledaly naše zařízení. Těhotenství je situace, která určitě každou klientku zaskočí a je dobré, když o tom s námi může mluvit zcela otevřeně. Bavíme se o tom, jaké má možnosti ohledně těhotenství a jaké v případě, že si chce nechat dítě ve své péči, co jí hrozí apod. Naše typická klientka je dívka, která užívá již několik let a menstruuje nepravidelně nebo vůbec. Těhotenství z těchto důvodů zjistí většinou dost pozdě, obvykle kolem 5. měsíce. Poté se snaží dávky snížit nebo přejít na jinou formu než injekční. Jak se blíží porod, má čím dál větší strach, někdy si dá i těsně před porodem a porodnici to často přizná sama.

 

Jak se ti daří s nimi udržovat kontakt? Obecně je to u toxikomanů velký problém.

Největší problém je, aby k nám klientka vůbec dorazila, pak už to jde celkem dobře. Myslím, že dobrému kontaktu pomáhá to, že klientka ví, že my se jí snažíme pomoci, ať už se rozhodne pro jakékoliv řešení. Mně osobně pomáhá i vlastní zkušenost, kdy vím, že těhotenství a dítě jsou hodně složitá situace, kdy to člověk myslí dobře a ono to stejně nemusí vyjít. Každá žena si prožívá leccos, co by možná muž odsoudil nebo nedokázal pochopit.

 

Pracuješ i s jejich partnery?

S partnerem pracujeme, když o to klientka stojí, považuje to za potřebné, a samozřejmě, když je partner ochoten přijít. Musím ale říct, že takových případů není tolik. Někdy mi přijde nespravedlivé, když vidím, jak velký tlak je vyvíjen ze strany společnosti na matku a otec je tak trochu mimo. Ale existují i výjimky...

 

S jakými specializovanými zdravotnickými zařízeními pro závislé matky Denní stacionář spolupracuje?

Nejčastěji se na nás obrací kojenecký ústav nebo porodnická oddělení, když přijmou pacientku, která má problém s drogami, dále jsou to oddělení péče o děti apod. Tyto instituce většinou chtějí kontakt pro jejich klientku, případně se poradit, co mohou nebo by měly podniknout, kam se obrátit. Vzhledem k tomu, že připravujeme také klientky do terapeutické komunity Karlov, obracejí se na nás i psychiatrické léčebny, mimopražské instituce aj.

 

Jak je to s užíváním "drog" v průběhu těhotenství?

Těhotenství je samozřejmě období, kdy je dítě vyživováno přes tělo matky, a proto je vhodné vyvarovat se všech škodlivých vlivů včetně drog, alkoholu, stresů apod., ale ne vždy se to daří. Uvádí se, že pro plod je nebezpečné kolísání drogy v těle matky, tzn. sjetí a následné pokusy o vyabstinování apod. Velkým rizikem jsou různé příměsi pouličních drog a injekční aplikace. Nejde ale jen o vliv drog, ale také o rizika spojená např. s žloutenkou a celkově špatným zdravotním stavem matky. Je dobré vědět, že v plodové vodě bývá vyšší koncentrace drogy oproti matce, dítě je tedy jakoby na vyšší dávce a prožívá hůře i abstinenční fázi.

 

A jak je to s léčbou, substitucí, detoxifikací atd.?

Klientky po porodu, ale i v průběhu těhotenství, mají několik možností léčby. Jednak je to komunita Karlov, kde se léčí matka společně s dítětem, nebo stacionární léčba (kam motivovaná klientka dochází cca 3 měsíce na intenzivní léčbu a odpoledne se vrací k dítěti) nebo substituční léčba (Subutex nebo Metadon). Léčba je pro matku vždy dobrovolná - ona se rozhoduje pro některou z forem a já jsem přesvědčená, že právě svoboda rozhodování je pro další úspěch hodně podstatná. Samotná detoxifikace může být v těhotenství komplikovanější záležitost, proto je nutné docházet na pravidelné kontroly do gynekologické ordinace, aby i plod byl kontrolován, zda je v pořádku.

 

Víš, kde se o těhotné toxikomanky nejlépe pečuje a ve které porodnici se jim nejlépe rodí? Většinou si na přístup zdravotního personálu stěžují.

Nemohu říct, že by některá porodnice byla výrazně lepší než jiná, zkušenosti klientek se rozcházejí. Je fakt, že ne vždy je personál vstřícný vůči toxikomankám, ale v zásadě jde o to, s kým se člověk setká. Ale to je zkušenost i ostatních maminek. Mám pocit, že chování zdravotnického personálu se pomalu lepší, souvisí to i s informovaností o problému, o což se snažíme. Osvědčuje se, když má klientka u sebe zprávu o kontaktech s nějakým protidrogovým zařízením, ze které vyplývá, že se svým problémem něco dělá.

 

Co se s matkami a jejich dětmi po porodu nejčastěji děje?

Pokud si matka chce dítě po porodu nechat, tak z velké části záleží na ní, co je pro své léčení ochotna udělat. Zodpovědnost za osud dítěte má ze zákona sociální pracovnice odporu péče o dítě a ta také rozhoduje, zda jí dá podmínku léčby, aby si dítě u sebe mohla nechat, nebo zda na dítě vydá tzv. předběžné opatření, kterým bývá umístěno do kojeneckého ústavu. V tom případě nás kontaktuje nějaká z uvedených institucí a my klientku vyhledáme a společně najdeme formu léčení, pomůžeme jí s nástupem do léčby a případně s dalšími komplikacemi, které vzniknou. Obecně platí, že my pomáháme klientce a o dítěti rozhodují příslušné státní instituce.

 

Jak můžeš pomoci matkám, kterým bylo dítě po porodu odebráno? Specializuješ se i na takovéto případy?

Pokud bylo dítě odebráno z důvodu braní drog, bývá většinou jedinou cestou, jak zvrátit rozhodnutí soudu, léčení. My pomáháme tím, že zjistíme podmínky, za jakým by bylo možno zažádat o vrácení dítěte, komunikujeme s úřady a hlavně pomůžeme k nástupu na léčbu. To vše děláme ale jenom tehdy, když klientka souhlasí a vždy respektujeme její právo na to, aby souhlas nedala. Ale to platí pro všechnu naši práci s klienty.

 

Zkus teď prostřednictvím Dekontaminace pozvat našeho čtenáře/toxikomana k vám, do Denního stacionáře SANANIM. Co nabízíte?

Sídlíme na adrese Janovského 26 v Holešovicích (mezi Výstavištěm a Strossmayerovým náměstím) a můžete k nám přijít nebo zavolat (tel.: 220 803 130, 605 212 175) kdykoliv ve všední den mezi 9 a 16 hodinou. Nejlepší je dorazit v úterý nebo čtvrtek v 10.30 hod. na Motivační skupinu, což je takový prostor pro nově příchozí, kde najdete kolegy, kteří s vámi proberou s čím a jak můžeme pomoci. Návštěva u nás k ničemu nezavazuje, je možno přijít i anonymně. Možná to nevyjde, ale je škoda to nezkusit a neudělat vůbec nic...

                                                                                                                                                  Fatu

 

------------

 

PhDr. Ilona Preslová pracuje od roku 1998 v Denním stacionáři o.s. SANANIM, od roku 2001 je jeho vedoucí. Vedle této činnosti působí ještě v Poradně pro rodiče dětí ohrožených drogou.

Komentáře

 

10.05.2019 15:45 | qqq

adidas yeezy

coach factory outlet

adidas wings

nike outlet

pandora

san francisco giants jerseys

christian louboutin outlet

lebron 13

ugg outlet

michael kors outlet

coach outlet

air jordan

pandora charms

pandora jewelry

coach factory outlet online

canada goose jackets

coach outlet online

christian louboutin outlet

canada goose jackets

nike outlet

coach

michael kors outlet

fred perry outlet

baltimore ravens jerseys

canada goose outlet

nike outlet

coach outlet

michael kors outlet

nike outlet

canada goose jackets

true religion jeans

??????

coach factory outlet

coach factory outlet

jordan 31

y3 shoes

michael kors outlet store

gucci outlet

coach outlet store online

yeti tumbler

jordan shoes

nike outlet

fitflops

st louis cardinals jerseys

colts jersey

true religion jeans

hydro flask sale

ugg canada

ugg outlet

hermes birkin

swarovski jewelry

coach outlet

jordan shoes

cheap nba jerseys

coach factorty outlet

kd 10

pandora jewelry

ray ban sunglasses

ugg boots

michael kors outlet

mcm outlet

true religion jeans outlet

ugg boots

pandora jewelry

adidas outlet

pandora charms

ecco shoes

pandora jewelry

jordan retro

cheap jordan shoes

air jordan shoes

kappa clothing

michael kors outlet store

nike air max

canada goose jackets

coach outlet

mlb jerseys

coach outlet

david yurman bracelet

mcm outlet

christian louboutin

yeti cup

mbt shoes

coach outlet

kobe shoes

cheap snapbacks

canada goose jackets

ed hardy clothing

soccer jerseys

kate spade outlet

moncler outlet

suicoke sandals

hydro flask sale

polo outlet

nike air max

costa sunglasses

pandora outlet

coach outlet

qqq

11.04.2019 04:53 | qqq

pandora jewelry

hydro flask cup

fivefingers shoes

kate spade outlet

coach outlet

coach outlet

mbt outlet

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

moncler outlet

coach outlet

adidas slides

nike flip-flops

converse uk

coach factory outlet

coach outlet clearance

ugg outlet

moncler jackets

coach factory outlet

costa sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet store

coach outlet online

pandora jewelry

dolce and gabbana outlet

pandora jewelry

coach factory outlet

true religion

coach factory outlet online

true religion jeans

christian louboutin outlet

coach factory outlet

cheap oakley sunglasses

coach outlet

christian louboutin outlet

pandora outlet

swarovski jewelry

canada goose jackets

mbt shoes

nike shoes

jordans

fjallraven outlet

coach outlet

true religion jeans

polo ralph lauren

fitflops

juicy couture outlet

canada goose outlet

fitflops outlet sale

fitflops sale clearance

true religion outlet

coach outlet clearance

cheap jordan shoes

true religion outlet

canada goose outlet

detroit lions jerseys

coach outlet

ugg boots

pittsburgh steelers jerseys

moncler outlet

louis vuitton handbags

coach factory outlet

vibram fivefingers

mont blanc pens

nike hyperdunk

coach outlet

miu miu outlet

christian louboutin

coach outlet

air jordan

pandora outlet

yeti tumbler

toms shoes

coach outlet store online

replica watches

kendra scott bracelet

coach outlet

christian louboutin

coach outlet

pandora jewelry

jordan shoes

polo ralph lauren

polo ralph lauren outlet

nike tn

gucci outlet

nike outlet

fila shoes

coach outlet

dolce

10.03.2019 07:30 | yanmaneee
kyrie 4 shoes polo ralph lauren yeezy boost 700 lebron 15 shoes nike jordans ultra boost jordans yeezy boost jordan shoes yeezy boost michael kors handbags kate spade handbags nike air max 95 adidas ultra jordan 11 nike air max 270 supreme clothing reebok outlet yeezy shoes coach outlet curry 6 stephen curry shoes coach outlet online longchamp bags supreme clothing lacoste nike sneakers for women michael kors handbags curry 4 adidas tubular nike air max yeezy shoes timberland outlet supreme hoodie michael kors bags asics shoes golden goose kd shoes yeezy boost 350 v2 moncler outlet yeezy boost michael kors outlet michael kors handbags yeezy shoes ralph lauren uk curry 5 shoes hogan outlet online curry 6 shoes basketball shoes yeezy lacoste outlet kyrie 5 shoes mbt shoes outlet michael kors outlet online yeezy air max 270 yeezy boost 350 v2 fake rolex watches nike max michael kors golden goose outlet golden goose outlet kyrie 5 adidas tubular hermes handbags bag nike flyknit asics running shoes calvin klein outlet nike huarache red bottom shoes michael kors outlet calvin klein outlet online balenciaga sneakers coach handbags golden goose jordan 11 retro adidas superstars off white shoes coach outlet vans shoes nike sneakers for men yeezy boost 350 off white birkin bag yeezy boost air max 95 michael kors purses air jordan kobe byrant shoes westbrook shoes vapormax nike air max ferragamo belts balenciaga lebron james shoes nike flyknit racer kyrie 3 fitflops sale clearance replica rolex adidas ultra boost adidas stan smith kobe 11 mlb jerseys valentino shoes golden goose sneakers kyrie shoes michael kors outlet fila golden goose outlet lebron 16 red bottoms baseball jerseys yeezy boost 350 v2 nhl jerseys nike shox air jordan 13 jimmy choo shoes kyrie 4 nba jerseys michael kors handbags outlet golden goose sneakers paul george shoes michael kors factory outlet air max 2019 valentino golden goose sneakers nmd russell westbrook shoes coach outlet adidas nmd michael kors outlet nike basketball shoes coach outlet longchamp handbags balenciaga shoes yeezy boost 500 off white hoodie yeezys balenciaga triple s fila shoes retro jordans curry 4 supreme clothing curry 6 shoes lebron 16 shoes jordan shoes off white chrome hearts online michael kors handbags nike air max 90 bape hoodie jordan retro 12 supreme hermes belt goyard handbags nike air max air max 90 nike air huarache ferragamo belt air jordan fila shoes air max timberland boots golden goose outlet rolex replica nike air max fila sneakers curry shoes michael kors outlet lebron 16 caterpillar boots moncler jackets nike foamposite yeezy boost 350 v2 jordan sneakers jordan 12 golden goose outlet golden goose sneakers ferragamo belt lebron shoes kevin durant shoes nike epic react off white clothing gucci belts yeezy boost 350 coach factory outlet birkin bag kobe sneakers jordan shoes michael kors handbags fitflops jordans bape hoodie off white x jordan 1 goyard handbags chrome hearts Kanye West shoes michael kors outlet yeezy 700 air jordans yeezy boost 350 fila disruptor jordan shoes nike air force yeezy boost jordan shoes yeezy boost 350 jordan shoes nike cortez yeezy boost 350 lebron 11 yeezy shoes michael kors factory outlet online michael kors michael jordan shoes nike air max 2018 nfl jerseys moncler jacket michael kors outlet kobe shoes nike shox for men yeezy boost 350 golden goose fila shoes nike react adidas yeezy adidas yeezy nike air max 95 mbt shoes online cheap jordans hermes bags lebron 16 adidas stan smith shoes nike shoes yeezy boost 350 louboutin shoes hermes online shop chrome hearts online off white jordan 1 nike air max 95 cheap jordans hermes handbags supreme t shirt lacoste polo shirts chrome hearts outlet kd 10 coach outlet online nike air max 2019 adidas gazelle mbt shoes golden goose fila jordan 6 yeezy 500 james harden shoes russell westbrook shoes adidas yeezy moncler jackets fila michael kors handbags jordan retro longchamp outlet kd 11 fila lacoste polo jordan 4 offwhite michael kors outlet online nike kd 11 nike cortez men hogan outlet red bottom heels nike sneakers jordans kobe basketball shoes gucci belt cheap nba jerseys michael kors outlet online hermes belt lebron 10 off white shoes longchamp balenciaga shoes nike react supreme clothing retro jordans michael kors michael kors outlet nfl store kobe 9 coach factory outlet kobe 9 kyrie 5 kyrie irving shoes curry 4 shoes hermes birkin kobe 11 coach outlet sale curry 6 shoes zx flux cheap mlb jerseys yeezy boost 350 yeezys 100% real jordans for cheap adidas superstar lebron shoes jordan retro 6 yeezy 500 kobe shoes yeezy shoes yeezy boost 350 hermes handbags nike lebron 16 curry 6 harden shoes off white clothing supreme clothing off white yeezy boost 350 v2 supreme hoodie goyard bags hermes belt canada goose jacket christian louboutin kd 11 ysl handbags golden goose ralph lauren uk yeezy boost adidas zx flux jordan 13 yeezy shoes chrome hearts birkin bag air force 1 nike epic react adidas tubular shadow air jordan air jordan 4 supreme hoodie air max 95 kd shoes off white nike yeezy boost hermes belts for men fake rolex michael kors handbags lacoste online shop fake rolex fila shoes adidas tubular ferragamo belts off white hoodie converse outlet store michael kors outlet michael kors outlet online kd 11 shoes nike air force 1 cat boots supreme outlet michael kors bags balenciaga cheap jordans hermes outlet online lacoste polo supreme new york kd shoes cheap jordans longchamp bags nike hyperdunk louboutin shoes uk goyard bags lebron 16 shoes curry 5 nike huarache cheap nfl jerseys goyard birkin bag longchamp handbags off white clothing michael kors uk nike vapormax cheap jordans balenciaga shoes yeezy shoes converse outlet westbrook shoes canada goose kyrie 5 shoes air yeezy yeezy golden goose reebok shoes adidas yeezy boost hermes handbags for sale ysl chrome hearts cheap nba jerseys jordans nike air max 2017 yeezy boost 350 v2 lebron 15 balenciaga michael kors outlet curry 4 curry 5 curry 6 air max 95 vans outlet coach outlet sale air max 2018 yanmaneee
07.07.2018 03:08 | 2018.7.7xukaimin

swarovski

boy london clothing

louboutin pas cher

montre homme

nike air max

air max

coach outlet

kates pade outlet online

nike shoes

supra shoes

tn pas cher

kate spade uk

nike free

kobe bryant shoes

polo ralph lauren

coach outlet

mizuno

nike roshe

instyler

timberland boots

beats headphones

mont blanc pens

ralph lauren

fitflops

air max 2018

chaussure nike

oakley sunglasses

coach outlet online

barbour

burberry handbags

adidas outlet store

nike outlet store

rolex watches

adidas zx flux

parajumpers

adidas running shoes

guess factory

michael jordan

stuart weitzman

oakley uk

kenzo clothing

nike kyrie 2

ray ban sunglasses

puma shoes

nike air max 90

abercrombie

ghd hair straighteners

christian louboutin

air force

adidas outlet store

vibram fivefingers

oakley sunglasses

insanity workout

nike air max

true religion

oakley vault

salomon shoes

abercrombie

jordan 3

nike air max

true religion jeans

spain world cup jersey

nike air max

dansko shoes

polo ralph lauren

roty burch outlet

louboutin

kobe 9 elite

jordan

ray ban sunglasses

sac vanessa bruno

nike blazer

links of london uk

ray ban sunglasses

oakley pas cher

kate spade

nike uk

lacoste shoes

herve leger dresses

swarovski gioielli

lebron james shoes

nike air max

true religion outlet

versace handbags

adidas outlet store

ed hardy

swarovski jewelry

mont blanc pens

nfl jerseys

burberry sale

nike air max

new balance shoes

asics trainers

lululemon outlet

air max

nike air force 1

adidas superstar

hermes birkin

michael kors outlet

pandora charms

2018.7.7xukaimin
02.07.2018 04:03 | shenyuhang
shenyuhang20180702

mont blanc outlet

cheap oakley sunglasses

christian louboutin sale

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

pandora jewelry outlet

mont blanc outlet

pandora charms

true religion outlet

christian louboutin outlet

pandora jewelry outlet

canada goose jackets

oakley sunglasses wholesale

canada goose outlet online

kate spade handbags

kate spade sale

christian louboutin

michael kors outlet store

michael kors outlet online

kate spade handbags

canada goose jackets canada

fitflops sandals

longchamp outlet online

coach outlet online

tory burch shoes

oakley sunglasses wholesale

ray ban sunglasses

canada goose

air max 2017

puma shoes

true religion outlet store

ugg boots clearance

nfl jerseys

giuseppe zanotti outlet

pandora outlet

kate spade outlet

oakley sunglasses wholesale

yeezy boost

pandora charms

ray ban outlet

michael kors outlet

fred perry clothing

ralph lauren outlet

canada goose

uggs outlet store

nike air ma 90

mbt outlet clearance

canada goose jackets

michael kors outlet

mbt

michael kors outlet

pandora

pandora jewelry outlet

longchamp outlet

mont blanc pens

yeezy boost 350

cheap ugg boots

michael kors outlet

polo ralph lauren outlet

adidas superstar

ray ban sunglasses outlet

canada goose outlet

ugg boots

canada goose

cheap ugg boots

adidas shoes for men

ralph lauren shirts

mbt outlet

ugg outlet online clearance

lunette ray ban

ugg boots

rolex watches for sale

ralph lauren outlet

pandora outlet

pandora outlet

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses wholesale

canada goose jackets

pandora outlet

ugg outlet

coach outlet online store

michael kors outlet

pandora charms

rolex replica watches

canada goose jackets

ralph lauren uk

uggs outlet

mbt shoes

kate spade bags

ralph lauren uk

ugg outlet

ugg boots clearance

pandora charms outlet

cheap jerseys wholesale

true religion

polo ralph lauren

cheap jordan shoes

true religion jeans

moncler jackets

moncler jackets

19.08.2017 19:15 | James Kessler
Sightseeing inside Nyc CityBy Daphne MannersNew York Metropolis is amongst the finest holiday destinations Adidas Yeezy Boost 750 in the world; a city rich ever in addition to lifestyle along with bragging most of the design sight-seeing opportunities on earth, there is no lack of things to attend to Yeezy Boost to see although visiting the Manhattan.The truth is if you're planning in going to you should approach the leasure activities rather cautiously since the likelihood that you'll be Yeezy Boost 750 in a position to slot in a visit to most of the best Nyc sight-seeing opportunities is actually thin.Even though the popular attractions such as the Sculpture involving Independence, your Kingdom Talk about Creating, Core Car park plus Periods Block absolutely are a certain need to Yeezy Boost 950 , you can find a whole lot more in order to Big apple Travel. You can find the artworks during Whitney Art gallery of yank Skill, MoMA and also Elegant Adult ed with Craft Yeezy Boost 350 v2 zebra ; the spectacular architectural mastery in the middle of Brooklyn Connect and the Flatiron and Chrysler Buildings and naturally, the amazing retail stores!With Adidas Yeezy Boost a great deal to do and see many visitors prefer to take Adidas Yeezy 350 Boost a Ny taking in the sights head to or not one but two on their continue being. There's a wide selection of Ny trips obtainable, to ensure the organized excursions you ultimately choose is based entirely on your preferences.Nyc Sightseeing ToursA Bird's Eyesight ViewIf you are looking at anything just a Yeezy Boost 350 v2 kids little unusual in terms of New york city taking in the sights trips, an aura tour from Yeezy 750 Boost the Manhattan is essential. Watching this original location originating from a chopper is absolutely extraordinary since it will give you some sort of mindset you won't ever receive traditional Big apple organized tours. There are several Nyc oxygen organized excursions offered Yeezy Boost 350 v2 white between extensive sightseeing and tours around Ny to Porcelain figurine with Liberty excursions and loving routes in excess Adidas Yeezy Boost 950 of New york city.City CruisesNew York cruise excursions provide travelers the opportunity to take in the attractions along with looks with the Manhattan from your mileage. Types of varieties of vacation tours accessible in New york city; you will discover time cruise Yeezy 350 v2 trips all-around New york city harbor, exciting evening meal and also bouncing voyages, Sculpture of Freedom visit vacation cruises as well as cruise trips the place you observe the actual glistening getaway lights. Cruises are Adidas Yeezy Boost 350 v2 kids an excellent replacement for keep in mind when considering which in turn Ny sightseeing and tours tour to book while Adidas Yeezy Boost 350 v2 having vacation in big apple.Shop Till You DropNew York plus searching usually are identified basics C there isn't a better technique to visit the many modern selection of retail store havens than with a Adidas Yeezy Boost 350 v2 white New York searching excursion. Visit the Item of clothing Center; meal the eyes about the superb eye-port showcases together Madison Voie, see this splendors connected with Saks Finally Road and also invest in Yeezy Boost 550 ornament through the block distributors for Canal Avenue. A different You are able to taking in the sights trip in this Adidas Yeezy Boost 550 wide range gives you a fantastic summary of spectacular looking with New york.Step by StepWalking excursions with The big apple are exceedingly well liked as you get to practical knowledge the majority of the destinations which http://www.yeezyboost350v2zebras.com/ are not sometimes noticeable in the coach bus head to channels. Nyc guides will disclose locations where old functions occurred, promote the actual tales from the a long Adidas Yeezy 750 Boost time which press the paths prior to deciding to plus familiarizes you with a lot of the city's great finds. The luxurious Chocolate Going for walks Tour is an definite have to for almost any candy partner browsing The big Adidas Yeezy Boost 350 v2 cream apple. The chocolate treats from your avenue restaurants and also bistros in the Uppr Distance Side will leave anyone with a brand new admiration due to this Adidas Yeezy Boost 350 v2 zebra incredible satisfaction.Beautiful Bus RoutesOne of the largest attractions on the subject of Nyc taking Yeezy Boost 350 v2 in the sights travels, bus excursions let people to practical experience a lot when they protect extra flooring as compared with walking tours. There are lots of varieties of bus tours and travel throughout New York and also the excursion you end up picking is based on just what most of your hobbies Yeezy Boost 350 v2 black and interests usually are. You'll find organized excursions in which concentration solely around the major interesting attractions, old organized excursions Yeezy Boost 350 v2 cream , dvd and television organized tours as well as tours that will reveal vacation goers with a tiny amount of Yeezy 350 Boost almost everything.Essentially the most popular bus tours and travel in Ny city "Sex inside the City" visit offering 50 places on the strike television series. Rest on Carrie's flat stoop, visit the series' nearby clubhouse in addition to complete the running shoe retail store where Adidas Yeezy Boost by Elizabeth blew nearly all of her income lab tests.No make any difference what sort of tour you're considering you are likely to possibly be gripped because of http://www.yeezyboost750shoes950.com/ the sights, sight-seeing opportunities as well as the sights and looks which have been exceptional to help Nyc.
09.03.2017 07:37 | xukaimin

ray ban sunglasses

jordan shoes

coach handbags

parker pens

cheap jordans

calvin klein

cheap nfl jerseys

nike air max

fitflops sale

ralph lauren outlet

cheap jordan shoes

louboutin shoes

timberland boots

oakleys sunglasses

mont blanc pens

michael kors handbags

michael kors outlet online

cheap nhl jerseys

ralph lauren polo shirts

fitflops

michael kors handbags

adidas originals tubular

toms shoes

ray bans

cheap oakley sunglasses

coach outlet

louboutin paris

oakley sunglasses wholesale

adidas superstar

ferragamo shoes

nike roshe

longchamp bags

cheap oakley sunglasses

christian louboutin sale

mlb jerseys cheap

oakley vault

polo ralph lauren

nike air max 90

michael kors handbags

mac cosmetics

michael kors outlet online

under armour outlet

le coq sportif chaussures

michael kors

birkenstock outlet

longchamp outlet

coach bags

nike huarache shoes

hermes handbags

adidas trainers

kate spade outlet

coach factory outlet

coach outlet canada

toms shoes

mlb jerseys

north face jackets

nike store

air max uk

coach outlet online

coach outlet online

oakley outlet

adidas nmd

polo ralph lauren outlet

polo ralph lauren

red bottom shoes

michael kors outlet

michael kors

michael kors outlet online

air jordans

coach factory outlet

nike outlet

true religion outlet

converse shoes

oakley sunglasses

christian louboutin shoes

toms shoes

michael kors handbags

tiffany co

reebok shoes

mlb jerseys

polo ralph lauren

cheap jordans

nhl jerseys

nike huarache uk

toms outlet

supra shoes

ray ban aviators

timberland outlet

coach factory outlet

nike air max

ray ban wayfarer

burberry outlet

christian louboutin pumps

nike air max

omega seamaster

coach factory online

oakley sunglasses sale

adidas originals

nike cortez shoes

prada outlet

2017.3.9xukaimin
04.01.2017 08:59 | wlp
ralph lauren factory store, michael kors bags, handbags outlet, converse, oakley sunglasses outlet, uggs, basketball shoes, coach black friday, burberry sale, raiders nfl jersey, ralph lauren, burberry outlet store, air max, nike air max 2014, cheap mlb jerseys, packers nfl jersey, hollisterco, air max one, burberry, burberry handbags outlet, fendi bags, christian louboutin shoes, north face, bengals nfl jersey, michael kors, coach outlet canada, nba jersey, dolphins nfl jersey, kevin durant jersey, cheap oakley, swarovski, north face outlet, clippers jersey, cowboys nfl jersey, michael kors handbags, omega, cheap nhl jerseys, ray ban black friday, kate spade outlet online, abercrombie kids, ugg boots clearance, red bottoms, atlanta hawks jersey, cheap oakley sunglasses, prada shoes, bucks jersey, timberland boots, north face jackets, ugg australia, juicy couture, hollister, hollister, huarache, giuseppe shoes, hollister, burberry outlet online, longchamp handbags, soccer shoes, cheap nhl jerseys, nike Air Max Plaza, asics, michael kors, timberland outlet, burberry outlet, converse sneakers, 49ers nfl jersey, true religion jeans men, ray ban, oakley sunglasses, abercrombie.com, nike air max 2014, prada sunglasses, ugg, ray ban outlet, oakley sunglasses outlet, colts nfl jersey, cheap oakley sunglasses, adidas outlet, boston celtics, ipad mini cases, north face, roshe runs, nike free run 5.0, michael kors, pandora schmuck, hermes birkin bag, titans nfl jersey, new orleans pelicans, puma online, cheap jordans, san antonio spurs jersey, calvin klein underwear, baseball bats, saints nfl jersey, nike roche run, nike roshe, cheap mlb jerseys, burberry, nfl jerseys, pandora charms, ralph lauren, polo ralph, hugo boss clothes, longchamp black friday, nba jersey, grizzlies jersey, michael kors, michael kors purses, nike huaraches, dsquared2 jeans, nike outlet, polo ralph lauren, discount shoes, dwyane wade jersey, north face backpacks, swarovski crystal, cheap clothes, northface, air max, pacers jersey, mcm bags, nike, air max 90, mizuno running, oakley, prada outlet, adidas, nike shoes, bears nfl jersey, uggs, true religion jeans women, philadelphia 76ers jerseys, nike, barbour jackets, levi's jeans, hollister kids, michael kors handbags, adidas, nike shoes outlet, jets nfl jersey, air jordan shoes, azcardinals nfl jersey, burberry sale, knicks jersey, mcm handbags, michael kors handbags, longchamp, coach handbags, tory burch handbags, cheap nike shoes, softball bats, tn pas cher, fossil uhren, jaguars nfl jersey, bills nfl jersey, abercrombie and fitch kids, ray ban, moncler jackets, coach factory outlet online, coach outlet sale, cheap jerseys, valentino, occhiali oakley, michael kors black friday, tory burch handbags, ray bans, coach store online, converse shoes, air jordan retro, jordan, kings jersey, longchamp, horloges, michael kors bags, new balance shoes, toms shoes, handbags outlet, prada handbags, nike, tommy hilfiger, trail blazers jersey, barbour jackets, michael kors, replica rolex, abercrombie fitch, ralph lauren outlet, swarovski jewelry, chi flat iron, coach outlet, mcm bags, burberry handbags, uggs outlet, orlando magic jersey, michaelkors.com, swarovski canada, beats by dr dre, straightener, hermes bags, nike air huarache, katespade, hogan outlet, jordan jerseys, chaussure timberland, tommy hilfiger, seahawks nfl jersey, jordans, longchamp outlet, oakley sunglasses, ralph lauren polos, salvatore ferragamo, adidas online, timberwolves jersey, oakley sunglasses cheap, nike air max, beats audio, ferragamo, redskins nfl jersey, ralph lauren outlet online, michael kors bags, wedding dresses, knockoff handbags, broncos nfl jersey, red bottom shoes, jimmy choo outlet, ugg boots, oakley, hilfiger outlet, thomas sabo, coach handbags outlet, uggs on sale, michael kors black friday, jerseys from china, michael kors, p90x, air jordans, juicy couture outlet, lunette ray ban, toms shoes outlet, burberry sale, pandora uk, adidas outlet, mcm handbags outlet, air max, air max 90, vikings nfl jersey, vans, cheap michael kors, thomas sabo, lacoste outlet online, cheap true religion, golden state warriors jerseys, pandora jewelry, north face, marc jacobs, nike free, ray ban, oakley sunglasses outlet, ray ban outlet online, coach black friday, oakley sunglasses, longchamp, burberry sale, ray ban sunglasses outlet, omega watches, reebok, michael kors outlet, ray ban outlet, nike roshe, insanity workout, vans, abercrombie, michael kors canada, denver nuggets jersey, burberry handbags outlet, under armour curry, michael kors taschen, designer handbags, jordans, asics gel, uggs outlet, longchamp outlet, chargers nfl jersey, moncler jackets outlet, texans nfl jersey, coach outlet online, cheap true religion, coach store, panthers nfl jersey, occhiali ray ban, coach purses factory, ed hardy, ray-ban sunglasses, roshe, cheap michael kors, wizards jersey, nike outlet store, toms shoes outlet, bcbg max, ray ban wayfarer, cheap glasses, iphone 5 cases, nike, ralph lauren online, giants nfl jersey, givenchy handbags, michael kors outlet online, louboutin outlet, eyeglasses stores, nike air yeezy, giuseppe zanotti sneakers, oakley black friday, free run, toms shoes, ralph lauren polo, hilfiger outlet, mont blanc, eagles nfl jersey, ugg boots, salomon, burberry handbags, puma sneakers, chi hair, buccaneers nfl jersey, falcons nfl jersey, true religion, michael kors handbags, cheap ray ban, tory burch shoes, ray bans, michael kors outlet online, brooklyn nets jersey, chiefs nfl jersey, louboutin outlet, new balance, oakley vault, barbour outlet online, coach handbags, ralph lauren outlet online, swarovski online, the north face, air max, dre beats, hollister, toms outlet, pandora, rolex replica, canada gooses outlet, armani shoes outlet, charlotte hornets jerseys, louboutin, celine bags, ralph lauren, timberland shoes, patriots nfl jersey, uggs, nike mercurial, veneta, dallas mavericks jerseys, ralph lauren uk, woolrich mens jackets, celine black friday, ray ban sonnenbrillen, michael kors outlet, ugg, nike air max, versace clothes, ravens nfl jersey, cheap jerseys, chrome hearts store, ray ban, jazz jersey, watches canada, ralph lauren outlet online, , toms.com, hogan, lunette oakley, air force, coach factory online, kate spade outlet online, uggs black friday, cheap michael kors, instyler, nike.com, nike air max, kate spade bags, nike free run, ralph lauren, beats by dr dre, hollister co, michael kors, steelers nfl jersey, new balance canada, bcbg max azria, marc jacobs, hermes, adidas, oakley, true religion outlet, rams nfl jersey, pandora, ferragamo shoes, coach bags, mcm handbags, nike outlet, nike tracksuits, long champ, plein outlet, mbt mens shoes, babyliss pro, roshe run, polo ralph lauren, swarovski jewelry, polo ralph lauren outlet, rolex watches, aktienkurse adidas, hilfiger online shop, nike air max, browns nfl jersey, cavaliers jerseys, coach factory outlet, cheap oakley sunglasses, raptors jersey, air max 2015, vans shoes, burberry, indoor soccer shoes, polo ralph lauren outlet online, fake rolex, tory burch outlet, ralph lauren online shop, michael kors purses, five finger shoes, jimmy choo shoes, ray ban sunglasses outlet, michael kors handbags, nba jerseys, ralph lauren black friday, ray ban outlet, ray ban sunglasses, louboutin uk, the north face outlet, north face, omega watches, new balance, canada gooses, ugg, cheap barbour jackets, toms shoes, barbour jackets, replica rolex, rockets jersey, toms shoes, oakley vault, oakley canada, nike, supra shoes, adidas canada, cheap jerseys, uggs on sale, tommy hilfiger, uggs, kobe bryant jerseys, tommy hilfiger, converse, nike canada, new balance outlet, cartier montres, guess outlet online, bottega veneta, ugg, phoenix suns, lions nfl jersey, prada


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí