eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Návrh systémového řešené otevřeného drogového trhu v Praze

Rozpis přes Vánoce 2019

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Práva a omezení klientů TP Sananim

08.01.2016 | Sekce: Služby

Práva a omezení klientů  Terénních programů z.ú. SANANIM

Poučení o právech a povinnostech klientů

Klienti mají právo na to, aby jim členové týmu zabezpečili dosažitelnou kvalitu léčebných služeb a péče. Je rovněž jejich právem, aby vztah ze strany zaměstnanců a týmu vůči nim byl čistě profesionální po celou dobu výkonu povinností a poskytování služeb.

 

Základní práva klientů, která TP Sananim zaručuje, jsou tato:

 

 • Právo na léčbu a péči bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, sexuální orientaci, věk, duševní a fyzické vady, zdravotní stav i minulost nebo veřejné a majetkové postavení.
 • Právo na důstojnost a respekt po celou dobu  poskytování služeb.
 • Právo na seznámení s filosofií a metodami programu včetně možnosti přiměřeně spolurozhodovat ohledně poskytování služeb.
 • Právo na základní informace týkající se pravidel a sankcí.
 • Právo podávat stížnost a právo na přístup k Radě schvalující proces registrace stížností týkajících se administrativních pravidel a regulací, sankcí, disciplinárních opatření a úprav pravidel.
 • Právo na utajení informací týkajících se účasti klienta v programu a všech záznamů o poskytovaných službách a klientovi v souladu se zákony České republiky.
 • Právo na svobodné a jednostranné ukončení kontaktu v jakékoli jeho fázi bez fyzického či psychologického nátlaku.
 • Právo na informace o alternativních léčebných službách.

 

 

Základní omezení klientů, která TP Sananim uplatňuje:

 

 • V případě slovní či fyzické agrese mají pracovníci TP právo ukončit poskytování služeb okamžitě.
 • V případě, že klient je ve stavu akutní intoxikace a je nezpůsobilý přijímat poskytované služby, mají pracovníci TP právo ukončit poskytování služeb okamžitě.
 • V případě, že je klient ve zdravotním stavu způsobujícím přímé ohrožení života, mají pracovníci právo zavolat Rychlou záchrannou službu.
 • Pokud klient vhodí cokoliv vhodí do kontejneru s použitým injekčním materiálem, není vzhledem k hrozbě infekce cokoliv vyndat zpět. 

 

 

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí