eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Návrh systémového řešené otevřeného drogového trhu v Praze

Rozpis přes Vánoce 2019

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Sborník z konference Rodina a drogy

10.06.2014 | Sekce: Služby

Konferenece Rodina a drogy proběhla 16. - 17. května 2013 v Praze. Zde najdete sborník z konference.

Sborník z odborné konference

© Štěpánka Čtrnáctá a kol., 2013
© SANANIM, 2013
Obálka © Jan Tippman, 2013
Vydalo občanské sdružení SANANIM, Ovčí hájek 2549/64 A, 158 00 Praha 13
www.sananim.cz
ISBN 978-80-904536-5-4

Richterová Těmínová Martina, Úvodem str. 7
Kalina Kamil, Vývoj a přehled rodinně terapeutických přístupů: Česká republika v mezinárodním kontextu  str. 9
Čtrnáctá Štěpánka, Kdo je klient? Rodina, uživatel, nebo jeho blízcí? Různé terapeutické perspektivy str. 19
Bém Pavel,Přechodové rituály v rodinách závislých / v závislých rodinách str. 27
Chválová Trapková Ludmila, Chvála Vladislav, Poruchy příjmu potravy a jejich role v rodinném systému str. 35
Medenčevič Jaenka, Hovorka Jan, Tady je Krakonošovo! str. 39
Wuschová Petra, Zkušenosti s domácím násilím v kontextu zneužívání návykových látek  str. 45
Broža Jiří, Supervize v adiktologii (se zaměřením na práci s rodinou) str. 51
Palečková Pešková Šárka, Hovorka Jan, Desetičlenná rodina aneb Další, prosím! str. 55
Matoušek Oldřich, Východiska sociální práce s rodinou str. 59
Toman Jan, Alternativa - Integrativní programy v institucionální péči str. 67
Caltová Eliška, Stránská Pavla, Vojtíkova Kateřina, Vztah rodiny a dítěte v institucionální péči, Sdělení k probíhajícímu výzkumnému šetření str.. 73
Herzog Aleš, Užívání drog v romských rodinách pohledem terénních pracovníků  str. 83
Hulík Martin, Práce s rodinou „starších" klientů v TK Němčice str. 91
Baslerová Michaela, Putnová Jana, Klient - rodina - sociální pracovník - terapeutická komunita: společný zájem str.  95
Roubalová Alexandra, Počarovský Ondřej, Možnosti využití rodinné terapie v rámci adiktologické ambulance str. 101

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí