eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Návrh systémového řešené otevřeného drogového trhu v Praze

Rozpis přes Vánoce 2019

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

25.11.2013 | Sekce: Služby

PhDr. Jiří Frýbert je vedoucí terénního programu plzeňské organizace Ulice - Agentura sociální práce.

 

Jsi vzděláním učitel. Jak ses dostal k práci v oboru?

Byl to postupný vývoj s různými vlivy. Jeden moment byl, když jsem si v roce 1988, to mi bylo 13 let, přečetl knihu My děti ze stanice ZOO. Zhltnul jsem to během jednoho či dvou dnů a ten svět mě úplně fascinoval. Po revoluci jsem četl vše, co bylo na téma drogy dostupné. Na gymplu jsem pak měl spolužáka, který mne hodně ovlivnil. Psal básně, zpíval v punkové kapele, odebíral A-kontra, zajímal se o filosofii, přestal jíst maso, zpřístupnil mi spoustu hudby, kterou by mně v té době nenapadlo vůbec poslouchat, byl pro mě velkou inspirací. On postupem času přešel od experimentování s drogami k závislosti, měl za sebou několik pokusů o léčbu a před pár lety zemřel v souvislosti s braním. Asi v roce 1994 jsem s ním strávil (ve formě pozorovatele) část léta na náměstí Republiky v Praze, v té době to bylo centrum drogové scény, a pro mě to byl pozoruhodný svět. Jedna známá tenkrát pracovala jako vrchní sestra v nemocnici a tak mi pro něj nosila čisté stříkačky a občas i konzelíny a náplasti.

Během studia Pedagogické fakulty v Brně jsem se začínal zajímat čím dál více o různé subkultury a kultury na okraji, prošel jsem si různými jednorázovými experimenty. Jeden z předmětů při studiu pak byl Protidrogová výchova, na který měla škola externí pracovnice z Kontaktního a poradenského centra pro drogové  a jiné závislosti (na Sládkové). Ony nám pak nabídly, abychom si svoji praxi odučili při výcvikových pobytech pro peer aktivisty. Dvě z těch psycholožek pak odešly pracovat do Podaných rukou a ony mě jako tělocvikáře braly i na výjezdy pro klienty metadonové substituční léčby.

Po škole jsem odjel pryč a žil asi 2,5 roku v zahraničí a během těch cest a setkávání s různými lidmi jsem se rozhodl, že bych chtěl pracovat v pomáhajících profesích a v neziskovém sektoru. Že to musí být drogy, jsem pevně dáno neměl. Kvůli přítelkyni jsem se nakonec přestěhoval do Plzně, začal jsem dělat dobrovolníka ve dvou neziskovkách, začal jsem obcházet výběrová řízení (ještě neplatil zákon o sociálních službách) a po pár neúspěšných pokusech vyšlo zrovna to do Ulice.

Můžeš představit Váš terén v plzeňské Ulici?

Naši organizaci založil v roce 2001 Petr Matoušek (již u nás nepůsobí a v současnosti učí na Klinice adiktologie), který před tím odešel z jiné organizace, protože měl o práci v terénu jiné představy a chtěl to dělat jinak. Spíš než na jednu cílovou skupinu se orientoval na prostor, kde byli provázáni uživatelé drog, lidé v oblasti prostituce a Romové z prostředí sociálního vyloučení. A tak to zůstalo až do současnosti. Jsme tedy terénní program, který se u zmiňovaných cílových skupin snaží o snižování rizik jejich způsobu života a tím přispívat i k ochraně veřejného zdraví. Co je jiné oproti většině programů, tak chodíme pravidelně na byty klientů, tam měníme něco přes polovinu všech stříkaček. V oblasti sexbyznysu chodíme na trasu pouliční prostituce a za účelem testování navštěvujeme i erotické kluby a priváty. Když jsem nastupoval, tvořili tak 90% našich klientů Romové (respektive lidé s tmavou barvou pleti, které my automaticky považujeme za Romy). Dnes je to tak 50%, to snížení je dáno nárůstem klientů z majority. Kromě samotného chození do terénu přednášíme studentům, děláme workshopy pro návštěvníky NZDM, podílíme se na pořádání krajské AT konference, účastníme se komunitního plánování a několika pracovních skupin, jsme partnerem portálu eDekontaminace a jednou ročně pořádáme divadelně-preventivní akci Den s Ulicí. Tam zveme terapeutické komunity, které odehrají svá představení a pak diskutují s diváky, kterými jsou studenti gymnázií a odborných učilišť. Jsem rád, že je ta náplň poměrně pestrá,  že jde jak o práci s klientem v terénu, tak o možnost realizovat se i v jiných oblastech.

Nyní jste se rozšířili i do dalších lokalit Plzeňského kraje. Tobě se moc nechtělo. Pročpak?

Naším hlavním těžištěm práce je Plzeň, od roku 2004 dojíždíme i do Rokycan. Letos na jaře se na nás obrátil Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, jestli by náš terénní program mohl pokrýt i některá další města v kraji. Organizace, které se tomu věnovaly dříve, s tím přestaly a je pravda, že v Plzeňském kraji je většina adiktologických služeb soustředěna do Plzně a v jiných částech regionu není téměř nic. Dohodli jsme se, že provizorně tento rok budeme dojíždět jednou za dva týdny do Klatov a jednou za dva týdny do Nepomuku. A to v současném složení týmu. Když pak byla valná hromada našeho občanského sdružení, vzešel tam návrh, abychom v těch městech zůstali i nadále a věnovali se tomu naplno. Já jsem s tím nesouhlasil, ale byl jsem přehlasován.

Základem je, že moc nevěřím tomuto způsobu práce v regionech a nevidím v něm smysl. Tím myslím, když terén z velkého města objíždí menší města v okolí a přijede tam jednou za týden na tři hodiny. Myslím si, že jestli člověk někde vyhoří, tak v regionech, které jsou ubíjející.

Naše služby jsou hodnoceny a dotovány především podle výkonů a přepočtu na cenu. Pokud se přijmou 1-2 lidi a začneme jezdit do regionů, kde si výkonama zrovna moc nepřilepšíme, zákonitě se stane naše služba mnohem dražší. Rozpočet nenavyšují ani tak nové aktivity, jako další zaměstnanci. Díky regionům se nám zvýší rozpočet, ale ne výkony.

Zdá se mi, že organizace, které bobtnají a furt se rozšiřují, pak najednou omezují jiné služby, protože se špatně shání najednou tolik peněz a už se to těžko celé ufinancuje. Myslím si, že nemá cenu toužit po megalomanství za každou cenu, že nemá cenu rozbíjet něco, co super funguje kvůli něčemu, co fungovat nebude. Můj pohled je, že by se organizace našeho typu měla soustředit na to, co děláme dobře a nepřibírat něco, co je mimo a snažit se expandovat za každou cenu. Možná jsem v některých ohledech moc konzervativní.

Pak je tady negativní dopad na klienty a naši práci s nimi. Rozšíření terénu znamená přijmout nové lidi. Pokud se terén v Plzni začne dělat ve více jak 4 lidech (jak je to doposud), začnou se pracovníci víc točit, což má vliv na četnost potkávání se s klientem a tím i na vzájemnou důvěru. Ve více lidech uvidíš ty klienty méně často, ovlivní to vztahy pracovník-klient. Což je to, na čem si tady zakládáme a na čem tu práci stavíme. Když se pak něco stane a klient bude potřebovat něco řešit, těžko bude mít důvěru k někomu, koho potkává v terénu 1x za měsíc. I pro nás jako pracovníky je jednodušší předávat si prvokontakty ve čtyřech lidech než v šesti.

A důvodem pro mě byl i nárůst starostí jako je nové výběrové řízení, noví lidi, zaškolování, sehnat peníze na jejich vzdělávání atd. Pro mě jako vedoucího víc lidí znamená víc problémů. Je to velký zásah do fungování programu jako organismu.

Západní Čechy jsou specifické zneužíváním opioidního léku Vendal Retard. Můžeš stručně přiblížit, oč jde?

Od počátku byla většina našich klientů uživateli heroinu. Na konci roku 2010 si klienti začali stěžovat, že heroin v Plzni lze jen těžko sehnat a druhou výtkou bylo, že je velmi nekvalitní. Někteří heroinoví klienti proto přešli raději na pervitin, jiní heroin nahradili jinými opioidy. Převážně se jedná o lék Vendal retard, kde je účinnou látkou morfin. S tímto lékem, který je na předpis, se rozjel černý trh a cena za jednu tabletu se dostala na 500 Kč. Letos třeba proběhl soud s jedním dealerem (člověk nemocný rakovinou, který měl léky na předpis, ale část z toho přeprodával dál), ale na černý trh to nemělo žádný vliv.

Tento lék na zmírnění bolestí je určen k orálnímu užití, naši klienti si ho však aplikují injekčně, což s sebou nese značná rizika. Z ohmataných tablet jim jde do žil množství bakterií, z čehož plyne nebezpečí endokarditidy. Tableta samozřejmě obsahuje i další látky, takže je zde důležité dbát na filtrování.

Ale už to není záležitost jen Plzně. Podle kolegů z Preventu, se s tím od loňského roku setkávají i v Českých Budějovicích a okolí.

Mají Západní Čechy z drogového hlediska ještě nějaká další specifika?

Letos jsme se začali častěji setkávat se zneužíváním fentanylových náplastí.  Tyto náplasti se mají lepit na tělo a mají tlumit bolesti. Naši klienti však náplasti povaří a vzniklý roztok si aplikují injekčně. Fentanyl je syntetický opioid, který je mnohonásobně silnější než morfin a je tam velmi jednoduché se předávkovat. Což už se našim klientům letos několikrát stalo a v jednom případě to bohužel skončilo úmrtím klienta.

Možná se jako specifikum dá označit i to, že patříme mezi ty kraje v republice, kde romští uživatelé drog preferují především opiáty. I když v posledních 2-3 letech to není již tak jednoznačné. Částečně na to má vliv trh s heroinem. Ale zdá se, že se něco změnilo i uvnitř romské populace. Mladí Romové, se kterými probíhá prvokontakt, užívají většinou pervitin. V domnění, že pervitin neškodí, protože nejsou fyzické abstinenční příznaky jako u heroinu (tak jak to vídali v dětství ve svém okolí). Tím pádem z jejich pohledu není tak nebezpečný a pro někoho to dokonce dokazuje, že na perníku není závislost. Jsou pak překvapeni, když zjistí, že na něm závislost je.

Pracujete mimo jiné na "Trase", tedy v místě, kde se kombinuje užívání drog se sexzbyznysem. Je to náročnější prostředí výkonu terénní práce než klasická drogová scéna?

Z mého pohledu to náročnější není. V některých ohledech jsou tam rozdíly, ale ne nijak výrazné, každé má svoje. Já to ani nevnímám (možná tím, jak to máme od začátku nastavené) jako něco jiného, pro mě je to jedna scéna. Velkou část klientů, kteří se zde pohybují, potkáváme i na bytech, na ubytovnách, v centru města. Roli asi hraje i to, že Plzeň není zase tak velké město. My máme ročně na trase zhruba 70 klientek, tak půlka z nich patří mezi problémové uživatele drog. K tomu tam za rok kontaktujeme tak 30 mužů, kteří jsou tam v roli pasák - ochránce, ti jsou uživatelé drog tak ze dvou třetin.

Příběhy jsou tam stejně smutné, možnosti na změnu a míra motivace také stejné. Může zde být větší stigmatizace klientek v případě, že se jedná o drogově závislou prostitutku, která je ještě navíc Romkou. Taková stigmatizace na třetí. U klientek, které nabízejí sexuální služby a k tomu užívají drogy, jsou zvýšená rizika nemocí a jsou v tomto ohledu více ohrožené.

V Plzni platí na území města vyhláška o zákazu prostituce, což je další zátěž nebo téma, na které se musíme soustředit my, i klientky. Problémem někdy může být, že klientka je vlastně v práci, potřebuje dělat peníze a nemá čas se s námi vybavovat. Stejně tak kontakt může být ukončen během sekundy, protože jí přijel zákazník. Někdy nevýhodou může být, že pasák - ochránce  je přítomen kontaktu s klientkou a obsah kontaktu se tomu musí uzpůsobit. Možná tady ten prostor determinuje kontakt více než jinde.

Někdy se mi zdá, že se z toho zbytečně dělá věda. Přijde mi, že pokud jsi schopen dobře fungovat na drogové scéně, tak to zvládneš i na prostituční. Třeba TP Podané ruce v Brně čas od času dělá pochůzky v terénu (kde dochází k pouliční prostituci) spolu s pracovnicí Rozkoše bez rizika. Z mého pohledu je to zbytečné, věřím, že by to zvládli sami pracovníci drogového terénu. Stejně tak občas čtu, jak je těžké pracovat s Romy, že jsou uzavření, že je těžké se k nim dostat, že mají jinou mentalitu. Nebo že je lepší, aby s klientkami v sexbyznysu pracovala žena. Já tady toho nejsem příznivcem, myslím, že pokud umíš jednat s klientem, který je marginalizovaný, tak to zvládneš na různých polích. Možná to někdy může trochu trvat, ale jsem přesvědčen, že to jde.

Jednou z významných dovedností terénního pracovníka je dostat se od klasické rychlé výměny k rozhovoru o životě klienta. Co se Ti osvědčuje k otevírání a prodlužování prostoru pro komunikace?

Podle mne je nejdůležitější projevit zájem. Jednak o jeho problém, ale ještě víc o klienta jako člověka. Například, když je klientka těhotná, tak nezačnu tím, že nejlepší je vysnižovat ve druhém trimestru, ale ptám se, jestli jí není špatně, jestli ji nebolí nohy atd. Pomáhá pochválit klientkám nový účes nebo jí prostě říct, že jí to dneska sluší. Klientkám na trase třeba pochválit nové boty nebo pěkný náušnice. Při nepříznivém počasí bývá třeba první otázka, zda dotyčnému není zima.

Za svoji výhodu považuji paměť, to že si pamatuji většinu klientů i jejich příběhů a mám na co navázat a kde pokračovat. Takže i když se potkáme třeba až po měsíci, tak se zeptám, jak mu to tenkrát dopadlo s těma policajtama. Klienti pak sami vyjadřují překvapení nad tím, že někoho zajímají, že si to někdo pamatuje. Vzhledem k tomu, že jsem v terénu 7 let, tak s některými klienty jsem toho dost zažil a vybudovaná důvěra za ty roky je fakt vysoká. U těchto klientů pak nemusím dokonce dělat nic, tam přichází oni sami.

Někdy se mi zdá, že jsou pracovníci zbytečně úzkostní a bojí se klienta zeptat. Moje zkušenost je, že je lepší nebát se. Maximálně klient řekne, že o tom nechce mluvit. Co klienti nejvíce oceňují, když s ním jednáš jako s člověkem, jako rovný s rovným. Naopak to podle mne pak nejvíce zavírá moralizování a poučování ve stylu „učitelka ze základky."

Jaké těžké a náročné situace jsi v práci zažil? A jak si se z nich poučil?

Často si lidé myslí, že je naše práce nebezpečná. V tomto ohledu jsem žádnou zkušenost zatím neučinil a doufám, že u toho zůstane. Nikdy se mi nestalo, že bych při práci měl pocit ohrožení ze strany klienta nebo díky vzniklé situaci. Nikdy se mi také naštěstí nestalo, že bychom museli řešit život ohrožující stav. To je pro mě velký otazník, jak bych v takové situaci reagoval, pokud by někdy nastala.

Co je pro mě ale těžké a náročné, tak zpytování svědomí, jestli jsme pro klienta udělali vše, co jsme mohli, jestli se to nějak nepokazilo na naší straně. Když jsem byl v terénu asi měsíc, obrátil se na nás klient se žádostí o léčbu. Nakonec do ní nenastoupil. Byla to moje první taková zkušenost a hodně jsem tenkrát řešil, jestli to není naše vina, co jsme mohli udělat víc. Dneska už bych se v tom tak dlouho nepitval. Už mám srovnáno, jaká je moje role, že nejsem zachránce a že zodpovědnost za svůj život má ve finále vždy klient. Roli možná hraje i to, že člověk po letech trochu otupí.

Dřív pro mě byl těžký kontakt, kdy klientka začala plakat. Začal jsem zmatkovat a rychle přemýšlel jak z toho ven, co nabídnout. Dnes už vím, že není čeho se bát, že nemá cenu hned utěšovat a že je dobré to nechat projít. Jen tam s ní být a jediné co nabízet, tak kapesník.

I po těch letech je pro mě náročné, když mně přepadne lítost nad některými klienty (většinou ženami). Často je to třeba na trase, když tam vidím, jak jsou klientky zneužívané od svých partnerů. Kolikrát bych si přál, aby je poslaly do háje a přestaly je živit. V jednom australském filmu z drogového prostředí, jmenuje se Candy, je scéna, kdy ta holka říká svému partnerovi: „Víš co já dělám celý dny? Šukám chlapy, který nenávidím. Co s tím uděláš? Zavolej do bordelu Gay Blades. Začneš makat. Necháš si natrhnout prdel." Přál bych si, aby tohle někdy naše klientka tomu svému chlapíkovi řekla.

Pocit lítosti nebo jakéhosi zmaru někdy mívám i v případech, kdy mám pocit, že ten člověk do tohoto prostředí vůbec nepatří a že by mohl naplňovat svůj život lépe (alespoň z mého pohledu). Mrzí mě, když se s klientem o něco společně snažíme a nakonec to nevyjde. Když v instituci, kterou potřebuješ ke spolupráci, narazíš na vola. Když se dozvím, že zemřel klient. U některých věcí, podle mne, nezbývá nic jiného, než smíření a naučit se to přijmout. Některé věci v životě se prostě dějí takhle.

Někdy v sobě dost bojuju, když si nechce nechat klient poradit (ta touha po-moci J), když jsem přesvědčen, že takhle by to pro něj bylo lepší. Když se vykašle na domluvený plán a já vím, že se tím pádem jeho situace ještě zhorší. Pak nezbývá než se jen zhluboka nadechnout a říct si, že je to jejich život.

V poslední době je pro mě stále těžší, poslouchat od klientů historky plné výmyslů, nebo když nám klienti lžou. Nebo poslouchat ty stejné řeči o změně několik let a motivovat sám sebe k tomu, abych tomu ještě věřil a klienta úplně neodepisoval.

Někdy může být těžké, se v momentě rozhodnout, jestli zakročit nebo alarmovat nějakou pomoc. Pamatuji si na příhodu, když jsem byl před lety na stáži v TP Sananim. Bylo to na podzim, takže večer už byla brzo tma, my jsme měnili u Muzea a najednou se tam začal jeden klient, který před tím vyměnil, dost motat, dokonce se tam i pozvracel. Služebně mladá pracovnice Sananimu měla tendenci volat sanitku, služebně výrazně starší pracovník Sananimu to odmítl se slovy: „Kdo chce jíst ryby, musí počítat s kostmi." Tak na tuhle větu si vzpomenu docela často.

Jsi v oboru už 7 let nechtěl si s tím praštit? Co Tě nabíjí a co vyčerpává?

Snad to nebude znít divně, ale práce je mým koníčkem, zajímá mně to téma (závislosti, prostituce, lidé na okraji). Jsem rád, že mohu být venku, baví mně se vzdělávat, je to práce různorodá a pestrá. Nikdy nevíš, jaký bude ten den. Vyhovuje mi, že máme flexibilní pracovní dobu. A kromě toho, že to má spoustu výhod pro mě, tak u toho ještě můžu být prospěšný někomu jinému (což ve finále opět přináší dobrý pocit mně).

Praštit s tím jako teréňák jsem nikdy nechtěl. Ale od té doby, co jsem vedoucí programu, tak už jsem to chtěl udělat mockrát. To mě vysiluje dost. Je jednoduchý dělat rozhodnutí, když nemáš žádnou zodpovědnost. Před dvěma lety jsi dělal rozhovor s Jurou Valnohou, který mluvil o tom, jak má žaludeční vředy od té doby, co se stal vedoucím. Tomu úplně rozumím. Vyčerpává mne vedení, takové to věčné lavírování mezi tím, aby byl spokojen pracovník, vedoucí i ředitel. Vyčerpává mně dohadování se o tom, proč to nebylo uděláno v termínu, na kterém jsme se dohodli, čekání na kolegyni, která má půl hodiny zpoždění, když je práce udělaná napůl atd. Vyčerpává mně přístup některých úředníků, politiků a policistů. Někdy je těžké skousnout, že bych některé věci chtěl dělat jinak, než ředitel organizace. Je mi trapný, že nemůžu své kolegy v terénu finančně odměnit tak, jak si myslím, že by si zasloužili.

Nabíjí mně, když se povede nějaká asistence nebo krizová intervence. Tam hned vidíš nějaké zlepšení. Potěší mně, když klient poděkuje, když ocení, co děláme. Jako vedoucího mě těší stoupající výkony v terénu, jak zlepšujeme služby, jak je naše práce profesionálnější.

Jak hodnotíš aktuální stav Harm Reduction programů v ČR? Co jsou naše slabé stránky?

Pro mě je velkým problémem, že organizace našeho typu nejsou partnerem úředníkům a už vůbec ne politikům. Stačí se podívat na jednání pracovní protidrogové skupiny u nás na městě, nebo na naši loňskou AT konferenci či na zkušenosti národního protidrogového koordinátora. Napadá mě i loňská zkušenost s NMS při jednání o změnách ve výkaznictví.

My poctivě pracujeme, snažíme se dbát na klienty...pravidla a standardy, které fungují u nás, zavádějí jinde až po letech. Ale neumíme udělat, aby téma drogy a prostituce někoho zajímalo, aby to byl společenský problém a podle toho se k němu přistupovalo. My děláme práci pro stát a za ten stát a místo toho, aby s námi bylo jednáno jako rovný s rovným, mám pocit, že jsme pro ně jen něco jako obtížný hmyz. Kolikrát jsme se setkali s tím, že závěrečné zprávy nikdo nečte. Vlastně je to vůbec nezajímá, hlavně že oni si odčárkují, že to funguje a jsou krytí, až jim přijde kontrola.

Naše klienty (uživatelé drog, lidi v sexbyznyu, sociálně vyloučení, migranti) nikdo na svém území nechce, všichni chtějí, abychom s tím něco dělali, ale zároveň to nechce nikdo platit. Kdy přijmeme realitu a svět, ve kterém žijí i naši klienti? Dokud se tohle nestane, tak dál budeme kroutit hlavou nad přístupem jednotlivých městských částí v Praze ohledně protidrogové politiky. Dál budeme číst hloupé návrhy na regulaci prostituce. Nebo zažívat situace na venerologii, kde nedávno odmítli vyšetřit naši klientku, které vyšel reaktivní test na syfilis, protože byla cizinka bez dokladů a neměla peníze. Tak ji raději poslali domů, ať ten syfilis dál šíří. Myslím, že naše služby by se měli více stavět za obhajobu práv klientů. A dále by víc měli tlačit na to, aby se zde dělala politika s realistickým základem. Ne politika, která sní o vyčištěném světě a která si myslí, že lidé jako jsou naši klienti, odtud vymizí.

Teď jsem se trochu vynadával, tak ještě jiné téma, které mne trápí. Dlouhodobě přemýšlím nad problematikou rozvržení přímé a nepřímé práce, nad jejich poměrem. Z mé zkušenosti (obzvlášť pak na pozici vedoucího) vyplývá, že k tomu, aby mohla proběhnout přímá práce s klientem, je potřeba mnohonásobně více času, jež je věnován nepřímé práci. Kdybychom to ale takhle měli napsat do projektů, tak nám to nikdo nezaplatí. Jsem přesvědčen, že nepřímá práce v našich službách je podfinancovaná. Když jsem byl vloni na jednom z kurzů ČASu (Jak vést malý tým) tak tam od všech vedoucích programů zaznělo, že pracují přesčas. Samozřejmě zadarmo.

Děkuji za rozhovor

Aleš Herzog

 

Komentáře

 

22.05.2018 12:07 | wq

swarovski online shop, michael kors, coach outlet store, louboutin, coach factory outlet, adidas online shop, adidas shoes, mbt shoes, omega watches, nike shoes, ray christian louboutin shoes ban michael kors outlet online outlet, rolex watch, nfl texans jerseys, nike oakley shoes, ralph lauren outlet online, iphone case wholesale handbags, basketball shoes, bulls jersey, mcm backpack outlet, air max 95, texans jerseys wedding dress, toms shoes outlet, phoenix suns glasses frames jerseys, jerseys from china, tommy hilfiger outlet, nba jersey, tommy hilfiger, ray ban, burberry, michael kors prada shoes, michael kors outlet washington wizards jersey online sale, polo tommy hilfiger ralph lauren, asics gel, thunder jerseys, utah jazz jerseys, jordans flat iron, coach factory online, nuggets jersey, orlando magic jerseys, spurs jerseys, asics, cheap michael under armour shoes kors, michael kors coach factory outlet online, burberry outlet online, celtics mcm backpack jerseys, burberry handbags shoes outlet, michael kors bags, nfl seahawks jerseys, nfl brooklyn nets jerseys jerseys, montre barbour jackets outlet femme, nfl dolphins jerseys, nfl raiders jerseys, polo ralph lauren, nfl jerseys, coach factory outlet, swarovski, polo ralph lauren outlet online, michael kors outlet online, adidas online cheap jordans, jerseys from china jimmy choo outlet, ralph lauren, red bottoms prada sunglasses, michael kors bags, michael kors uhren, timberland shoes, nfl chargers jerseys, toms outlet, tommy hilfiger online shop, barbour mens jackets, tommy hilfiger outlet stores, wholesale handbags, nike roshe run, mbt shoes outlet hilfiger outlet, valentino shoes, the north face new balance shoes, hermes birkin bag, air bengals jerseys jordan, houston rockets jerseys replica watches, michael coach outlet kors outlet online, asics gel michael kors outlet online sale, hornets jersey, rolex watches, michael kors bags, omega, pandora michael kors jewelry, michael kors juicy couture clothings, chargers jerseys nike roshe run, salvatore ferragamo, nfl hollister clothing store vikings jerseys, ray-ban sunglasses, adidas.nl, burberry, longchamp outlet, cheap oakley longchamp taschen sunglasses, oakley sunglasses, longchamp black friday, toms shoes, north face jackets adidas zx, nfl bears jerseys, broncos jerseys calvin klein outlet, burberry sale, coach factory, louboutin shoes, colts jerseys coach bags parajumpers outlet, easton bats, tory oakley sunglasses burch, ralph lauren uk, the north face outlet, rayban, montblanc, hogan shoes, red bottom shoes polo ralph lauren outlet, chiefs jerseys nfl bills jerseys, true religion, converse, barbour, swarovski crystal, toronto raptors jerseys, indiana pacers jerseys, ferragamo, jimmy choo, woolrich clearance, nba jersey, boutique clothing, cheap ray ban, easton bats, kate spade new balance outlet handbags, mlb cleveland cavaliers jerseys, new york knicks jersey, nike, purses and handbags, nike free, hermes birkin, fendi shoes, kate spade handbags, mcm bags, air max, burberry outlet online, nfl the north face outlet jaguars jerseys, pandora bracelet soccer shoes burberry outlet online outlet, ray ban pas cher, tory burch sale, oakley, coach black friday, michael kors, dsquared2 shoes, air yeezy, michael kors black friday, pandora jewellery australia, air max 90, purses and handbags air max shoes, givenchy outlet oakley, adidas online shop, babyliss flat juicy couture handbags iron, abercrombie ralph lauren swarovski australia outlet, pandora, bcbg max, true religion jeans women, chi flat iron, ralph lauren prada black friday, michael kors chrome hearts handbags, cheap barbour jackets, nfl browns jerseys, charlotte hornets jerseys prada outlet, mcm handbags, levis outlet, soccer jerseys, swarovski nike air max thea jewelry, cheap oakley sunglasses, ray ban black friday, long champ, dre headphones, huarache, nfl titans jerseys, north face backpacks, bcbg coach factory outlet max azria, hollister kids, louboutin shoes, nike mercurial, nike free trainer 5.0, oakley outlet online, nike soccer shoes, mens hoodies, , nfl packers coach factory jerseys, burberry outlet online, tommy ralph lauren outlet hilfiger ralph lauren polos online, swarovski crystal, oakley vault air max, michaelkors.com, nike air max, hermes tracksuits, supra shoes, ferragamo shoes, michael kors purses, polo ralph lauren outlet, toms shoes outlet, nike factory outlet, mlb jerseys, northface, brooklyn nets, hollister online shop, hogan outlet nfl jets louboutin shoes jerseys, north toms.com face jackets, michael kors outlet, oakley, oakley sunglasses cheap, cheap true religion, new balance store, beats by dr dre, huarache, michael kors outlet online sale, nike air max 90, oakley black friday, longchamp, red bottom shoes, nfl giants jerseys, ralph burberry sale lauren uk, veneta, oakley sunglasses patriots jerseys cheap, true religion jeans stephen curry shoes outlet, Sac Hermes nfl saints jerseys, jordan retro 11, washington wizards jerseys, michael kors, ferragamo, eyeglasses frames, coach lacoste polos outlet usa, nike running shoes, nike plein shoes roshe run, nike air max cheap coach purses, nfl azcardinals jerseys, the north face, fred perry outlet air max thea, ray true religion ban soccer shoes outlet outlet, nfl colts jerseys, tory burch sale, toms outlet, michael oakley kors outlet, jordan retro, thomas belstaff outlet sabo, oakley sunglasses, nfl chiefs jerseys, nba jersey, hermes givenchy, marc jacobs handbags, jordans, chrome hearts clothings, nike store, new orleans cheap oakley sunglasses pelicans jerseys, nike roche, adidas, iphone 4s cases, cheap michael kors, cheap eyeglasses, vans burberry outlet shoes, nike air, michael kors, toms.com, celine replica watches outlet online, toms.com, tory burch handbags, horloges, omega watches, jerseys from china nfl panthers jerseys, memphis grizzlies jerseys, polo ralph prada, nhl jerseys, bottega, supra shoes outlet, timberland outlet, sacramento kings jerseys, mcm backpack, beats by dre headphones, designer handbags, p90x3, uhren shop, nfl patriots jerseys, polo outlet online, rolex watches, ralph lauren, ray ban uk, north redskins jerseys face rolex outlet, lebron james shoes, coach outlet online, ed hardy, nfl rams jerseys, coach shop factory, ray ban sunglasses, roshe, hollister clothing, prada handbags, ray ban sonnenbrillen nfl cowboys burberry outlet online jerseys, ray ban pas cher, clippers jerseys, pandora charms, michael kors v?skor lacoste outlet, nike outlet, coach birkenstock outlet outlet store, christian louboutin shoes detroit pistons jersey, plein shoes, longchamp, nfl steelers jerseys, air max 2007, burberry iphone true religion outlet 5s cases, ralph lauren factory store, swarovski canada, ralph lauren outlet online, hogan, true religion outlet, oakley pas cher, reebok, air force, timberland boots, timberland pas cher, beats headphones, ray ban, coach outlet, michael kors purses, milwaukee bucks jerseys, hollister clothing prada outlet store, nike tn rolex replica, marc by marc jacobs salomon, instyler, north face, adidas, hermes belt, nike uk, golden state warriors, cheap oakley, omega watches, new balance, pumas, burberry bills jerseys outlet, michael kors outlet ray ban wayfarer, vans, oakley, nfl 49ers jerseys, michael uggs outlet kors outlet, nike, pandora toms shoes ray ban occhiali outlet, nfl bengals jerseys, miami heat jersey, puma hollisterco online shop, nhl jerseys, louboutin shoes, woolrich outlet coach factory outlet online, mcm bags, north face canada, hollister co, nike factory, michael kors, nike air max, oakley barbour outlet holbrook, air max, air dsquared2 max, los angeles clippers jersey giuseppe zanotti, new balance, minnesota timberwolves jerseys, longchamp, ralph lauren outlet, michael kors, fred perry polos vibram five fingers, mavericks jerseys, vans, juicy couture handbags, new saints jerseys balance, barbour jackets outlet, ray bans, portland trail blazers jerseys, coach bags friday, nike roshe titans jerseys run, hugo boss, tn requin pas cher, philipp nike free 5.0 plein ralph lauren clothes, pandora charms, air jordan retro, atl jerseys, nfl mcm backpack falcons jerseys, ecco mens shoes, doudoune north face, converse, nike air max, lakers jersey, michael kors handbags, mizuno, nike, nfl broncos jerseys, christian louboutin, oakley sunglasses outlet, coach outlet, barbour outlet ray bans store, michael kors pandora canada outlet online, oakley toms outlet store, burberry handbags, polo ralph, nfl buccaneers jerseys, hogan sito ufficiale, huaraches, kate spade outlet, jimmy choo outlet oakley vault, oakley outlet, ralph lauren polo, converse sneakers, north face, longchamp handbags, cle Jerseys, cheap oakley thomas sabo, true religion jeans outlet, celine outlet, long champ, hollister, jerseys from china burberry michael kors outlet online, nike id, burberry handbags, armani watches, ray-ban sunglasses, nfl eagles jerseys, nfl redskins jerseys, ray ban, pandora bracelet, free running, polo ralph, cheap ray ray ban wayfarer ban, burberry handbags, tommy hilfiger canada, giuseppe zanotti sneakers, nfl ravens jerseys, burberry outlet online, christian ralph lauren outlet louboutin, michael kors handbags, timberland boots coach outlet online, nike ferragamo jordan, hollister co, coach outlet, nike free, 76ers jerseys, ray ban prezzi, burberry outlet, nike air max, louboutin shoes, nike shoes, air max pas cher, nfl lions jerseys, rockets jerseys, dsquared2 sale, ray ban sunglasses outlet, under armour outlet, ray bans, baseball jerseys, ralph lauren, oakley standard issue, converse outlet, adidas clothings, versace, burberry handbags, michael kors outlet online air jordan shoes, prada shoes marc jacobs handbags, kate spade bags, versace outlet online nike asics outletswarovski rams jerseys online shop, michael kors, coach outlet store, louboutin, coach factory outlet, adidas online shop, adidas shoes, mbt shoes, omega watches, nike shoes, ray hermes belt ban outlet, rolex watch, nfl texans jerseys, nike shoes, ralph lauren outlet online, wholesale handbags, basketball shoes, bulls jersey, mcm backpack outlet, air max 95, wedding dress, toms shoes outlet, phoenix suns jerseys, air yeezy shoes jerseys from china, tommy hilfiger outlet, nba jersey, tommy hilfiger, ray ban, bears jerseys burberry, prada shoes, michael kors outlet online sale, polo ralph lauren, asics gel, nfl jerseys thunder jerseys, utah jazz jerseys, flat iron, coach factory online, nuggets jersey, orlando magic jerseys, spurs jerseys, asics, cheap michael kors, michael kors outlet online, burberry outlet online, celtics jerseys, nike shoes shoes outlet, michael kors bags, nfl seahawks tommy hilfiger outlet stores jerseys, san antonio spurs jerseys nfl jerseys, montre femme, tods outlet nfl dolphins jerseys, nfl raiders jerseys, polo ralph lauren, nfl jerseys, coach factory outlet, swarovski, polo ralph lauren outlet online, michael kors outlet online, cheap jordans, jimmy choo outlet, ralph lauren, prada sunglasses, michael kors bags, michael kors uhren, timberland shoes, nfl chargers jerseys, toms outlet, tommy hilfiger online shop, barbour mens jackets, tommy hilfiger outlet stores, wholesale handbags, nike roshe run, hilfiger outlet, valentino shoes, new balance shoes, hermes birkin bag, air jordan, replica watches, michael kors moncler mens jackets outlet online, coach factory outlet michael kors outlet online sale, hornets jersey, rolex watches, michael kors bags, omega, pandora jewelry, juicy couture clothings, nike roshe run, salvatore ferragamo, nfl vikings ralph lauren polo jerseys, hollister kids ray-ban sunglasses, adidas.nl, burberry, longchamp outlet, cheap oakley sunglasses, oakley sunglasses, longchamp black friday, toms shoes, adidas zx, nfl bears jerseys, calvin klein outlet, burberry sale, coach factory, louboutin shoes, coach bags outlet, easton bats, tory burch, ralph lauren uk, the north face outlet, toms shoes rayban, montblanc, hogan puma outlet shoes, polo swarovski jewelry ralph lauren outlet, nfl bills jerseys, true vans schuhe religion, converse, barbour, swarovski crystal, toronto coach outlet raptors jerseys, indiana pacers jerseys, ferragamo, jimmy choo, woolrich clearance, nba jersey, boutique clothing, cheap ray ban, easton bats, kate spade handbags, mlb jerseys, new york knicks jersey, nike, purses and handbags, nike barbour outlet free, hermes birkin, nfl jerseys fendi swarovski shoes, kate spade handbags, mcm indoor soccer shoes bags, air max, burberry outlet online, nfl jaguars jerseys, soccer shoes thomas sabo uk outlet, ray ban pas cher, tory burch sale, oakley, coach guess factory outlet black friday, coach store michael kors, dsquared2 shoes, air yeezy, michael kors black friday, pandora jewellery australia, hermes bags air max 90, air max shoes, oakley, adidas online mizuno wave shop, babyliss flat iron, ralph lauren outlet, pandora, bcbg milwaukee bucks jersey max, true religion jeans women, chi flat iron, ralph lauren black friday, michael kors handbags, cheap barbour jackets, nfl browns jerseys, prada outlet, mcm handbags, coach outlet online levis outlet, nike.dk soccer jerseys, swarovski jewelry, cheap timberland femme oakley sunglasses, ray ban black friday, long champ, dre mizuno running headphones, birkenstock shoes huarache, nfl titans ralph lauren outlet jerseys, north levis jeans face backpacks, bcbg max azria, burberry outlet online hollister kids, phoenix suns jersey louboutin shoes, nike mercurial, nike free trainer 5.0, oakley skechers outlet timberland shoes online, nike soccer shoes, mens swarovski online hoodies, cheap nfl jerseys , nfl packers jerseys, burberry coach outlet canada outlet online, tommy hilfiger online, swarovski crystal, nike free 5.0 air max, michaelkors.com, nike air max, hermes tracksuits, supra shoes, ferragamo shoes, michael kors purses, polo the north face ralph oakley sunglasses outlet lauren air huarache outlet, toms shoes outlet, nike factory outlet, mlb jerseys, northface, brooklyn nets, hollister baseball jerseys online shop, nfl michael kors bags jets jerseys, north face jackets, michael kors outlet, oakley, oakley sunglasses cheap, cheap true religion, new balance store, beats by dr dre, huarache, michael kors fitflop outlet outlet online sale, cheap michael kors nike air max nike roshe 90, oakley black friday, longchamp, pandora charms red bottom ray ban zonnebril shoes, nfl giants jerseys, ralph lauren uk, veneta, oakley sunglasses cheap, true religion jeans outlet, nfl saints jerseys, free running jordan retro 11, washington wizards jerseys, michael kors, ferragamo, eyeglasses frames, coach outlet usa, nike running shoes, belstaff nike asics outlet roshe run, cheap tracksuits store coach purses, nfl roshe run azcardinals jerseys, the north face, air max new balance thea, ray ban outlet, nfl colts jerseys, tory burch sale, toms outlet, michael kors outlet, jordan zapatillas nike retro, thomas sabo, oakley ed hardy clothing sunglasses, nfl chiefs jerseys, nba jersey, givenchy, marc jacobs handbags, jordans, chrome hearts clothings, nike store, new ralph lauren orleans pelicans jerseys, nike roche, adidas, iphone 4s cases, supra footwear cheap michael kors, cheap eyeglasses, vans shoes, babyliss pro nike air, michael kors, toms.com, seahawks jerseys celine outlet online, toms.com, tory burch handbags, horloges, omega watches, nfl panthers jerseys, memphis grizzlies jerseys, prada, nhl jerseys, bottega, supra shoes outlet, timberland oakley frogskins outlet, sacramento kings jerseys, mcm backpack, coach outlet online beats by dre headphones, designer handbags, p90x3, uhren shop, nfl ralph lauren outlet patriots jerseys, polo vikings jerseys outlet online, rolex watches, ugg boots ralph lauren, ray ban uk, north face outlet, lebron james shoes, coach outlet online, ed hardy, nfl longchamp rams jerseys, golden state warriors jersey coach shop factory, ray ban sunglasses, adidas superstar roshe, hollister clothing, prada handbags, nfl cowboys handbags outlet jerseys, ray ban pas cher, clippers jerseys, pandora charms, lacoste outlet, nike outlet, dallas mavericks jerseys coach outlet store, detroit pistons jersey, michael kors outlet plein shoes, memphis grizzlies jersey longchamp, nfl steelers jerseys, air max 2007, iphone 5s cases, ralph lauren factory store, swarovski canada, ralph lauren outlet online, mont blanc hogan, ray bans true religion outlet, oakley air max pas cher, reebok, air force, timberland boots, timberland pas north face cher, beats headphones, ray ban, coach oakley outlet outlet, michael michael kors outlet online kors purses, milwaukee bucks jerseys, hollister clothing store, rolex replica, salomon, instyler, coach outlet online north face, adidas, hermes belt, nike ray ban uk, golden state warriors, cheap oakley, omega watches, baseball bats new balance, pumas, burberry outlet, ray ban wayfarer, vans, oakley, nfl 49ers jerseys, michael kors outlet, nike, toms shoes outlet, nfl bengals burberry outlet jerseys, miami heat jersey, dsquared2 sale puma online shop, nhl jerseys, louboutin shoes, northface coach factory outlet online, mcm bags, jets jerseys north face canada, hollister co, nike factory, michael true religion jeans kors, nike air supra footwear max, oakley holbrook, air max, true religion jeans women air max, giuseppe zanotti, new balance, minnesota timberwolves jerseys, longchamp, ralph lauren outlet, michael kors, vibram five converse shoes fingers, mavericks jerseys, vans, juicy couture utah jazz jersey handbags, new balance, barbour jackets outlet, ray bans, portland trail blazers jerseys, coach bags friday, ray bans outlet nike roshe run, hugo boss, tn requin pas cher, philipp plein clothes, pandora charms, air jordan retro, atl jerseys, nfl falcons raiders jerseys jerseys, ecco mens shoes, doudoune north face, michael kors converse, nike air max, lakers jersey, michael kors handbags, mizuno, tory burch nike, nfl broncos jerseys, christian louboutin, oakley sunglasses outlet, coach outlet, barbour outlet oakley canada store, michael kors outlet online, oakley store, burberry handbags, polo ralph, nfl cheap true religion buccaneers jerseys, hogan sito ufficiale, huaraches, kate spade outlet, oakley vault, oakley outlet, ralph lauren polo, converse sneakers, north air jordan retro face, longchamp handbags, cle Jerseys, thomas sabo, true religion jeans outlet, chi hair celine outlet, long champ, hollister, burberry outlet online, reloj nike id, burberry handbags, armani watches, ray-ban sunglasses, nfl eagles jerseys, nfl redskins jerseys, ray ban, pandora bracelet, free running, polo ralph, cheap ray ban, burberry handbags, tommy hilfiger canada, coach purses outlet online giuseppe zanotti sneakers, nfl ravens jerseys, burberry outlet online, christian louboutin, michael vans outlet kors longchamp outlet handbags, coach north face backpacks outlet online, nike jordan, hollister co, coach outlet, nike free, 76ers hollister kids jerseys, ray ban prezzi, burberry outlet, nike north face outlet air max, louboutin shoes, nike shoes, nike air max air max nike air jordan pas heat jerseys cher, nfl lions jerseys, rockets jerseys, dsquared2 sale, ray philadelphia 76ers jerseys ban sunglasses outlet, under armour outlet, ray bans, air max schoenen baseball jerseys, ralph lauren, oakley lions jerseys standard issue, converse buccaneers jerseys outlet, adidas clothings, versace, pandora charms burberry toms shoes outlet handbags, air jordan shoes, marc air max 2015 jacobs handbags, kate spade bags, louboutin nike outletswarovski puma online online shop, calvin klein underwear michael kors, coach outlet store, louboutin, coach factory outlet, adidas online prada outlet shop, adidas shoes, mbt shoes, omega watches, nike shoes, ray ban outlet, rolex watch, nfl texans jerseys, nike shoes, ralph lauren outlet online, wholesale handbags, basketball shoes, bulls jersey, mcm backpack outlet, air max 95, wedding polo ralph lauren dress, toms shoes outlet, phoenix suns jerseys, jerseys from china, tommy hilfiger outlet, nba birkenstock deutschland jersey, tommy hilfiger, ray ban, burberry, prada shoes, michael kors outlet online guess outlet sale, polo ralph lauren, asics gel, thunder tory burch outlet jerseys, utah jazz jerseys, flat iron, coach factory online, nuggets jersey, orlando magic jerseys, spurs jerseys, asics, cheap michael converse sneakers kors, michael kors outlet pandora schmuck online, burberry outlet online, jordan retro celtics jerseys, shoes cowboys jerseys outlet, michael kors bags, nfl seahawks jerseys, nfl falcons jerseys jerseys, montre femme, nfl dolphins jerseys, michael kors taschen nfl raiders jerseys, michael kors canada polo ralph lauren, nfl jerseys, coach factory outlet, swarovski, polo ralph lauren outlet online, burberry sale michael kors outlet online, cheap hollister online jordans, jimmy choo ray-ban sunglasses outlet, ralph lauren outlet online ralph lauren, prada sunglasses, michael kors bags, michael kors uhren, timberland shoes, nfl chargers jerseys, toms long champ outlet, tommy hilfiger online ferragamo shoes shop, barbour rolex watch mens jackets, tommy hilfiger tommy hilfiger outlet outlet stores, wholesale handbags, nike roshe run, hilfiger outlet, valentino shoes, new balance shoes, hermes birkin bag, air knockoff handbags jordan, replica watches, michael kors outlet online, michael indiana pacers jersey kors outlet online sale, michael kors outlet hornets jersey, rolex watches, michael kors iphone 5s cases bags, omega, pandora nike schoenen jewelry, juicy couture mcm handbags clothings, nike roshe run, salvatore ferragamo, nfl stone island polos vikings jerseys, ray-ban sunglasses, adidas.nl, burberry, longchamp omega watches outlet, cheap oakley sunglasses, oakley sunglasses, longchamp black friday, toms shoes, adidas zx, nfl bears jerseys, calvin klein outlet, burberry nike air max sale, coach factory, louboutin shoes, coach bags outlet, easton bats, tory burch, ralph lauren fivefingers uk, the north face outlet, rayban, montblanc, hogan shoes, polo ralph lauren outlet, nfl bills jerseys, true religion, converse, barbour, swarovski crystal, toronto raptors jerseys, indiana pacers jerseys, ferragamo, jimmy chi flat iron choo, woolrich clearance, nba jersey, boutique clothing, cheap ray ban, easton bats, kate spade handbags, mlb jerseys, new york knicks jersey, nike, purses and handbags, nike free, hermes birkin, fendi shoes, kate spade handbags, mcm bags, air max, burberry outlet online, nfl jaguars jerseys, soccer shoes outlet, ray ban pas cher, tory burch nike free 5.0 sale, oakley, coach black friday, michael kors, dsquared2 shoes, air yeezy, michael kors black friday, pandora jewellery australia, air new balance max 90, air max shoes, oakley, adidas rolex watches for sale online shop, babyliss burberry outlet flat long champ iron, soccer shoes ralph lauren outlet, pandora, bcbg max, true skechers religion jeans women, chi flat air jordan shoes iron, ralph ralph lauren factory store lauren black friday, michael kors handbags, cheap barbour coach outlet online jackets, nfl browns jerseys, prada outlet, mcm handbags, levis outlet, moncler outlet online soccer rayban jerseys, swarovski jewelry, cheap oakley sunglasses, ray ban black friday, long champ, dre headphones, huarache, nfl titans jerseys, north face oakley sunglasses cheap backpacks, bcbg max azria, hollister kids, louboutin shoes, nike mercurial, nike free trainer 5.0, oakley outlet online, azcardinals jerseys nike soccer shoes, replica watches mens hoodies, , nfl packers jerseys, burberry outlet online, tommy tommy hilfiger hilfiger marc by marc jacobs online, swarovski bottega veneta crystal, air max, michaelkors.com, orlando magic jersey nike air max, hermes tracksuits, supra shoes, ferragamo shoes, michael kors purses, polo polo ralph lauren outlet ralph jack wolfskin jackets lauren outlet, toms shoes outlet, nike factory outlet, portland trail blazers jersey mlb jerseys, northface, brooklyn nets, hollister oklahoma city thunder jersey online eagles jerseys shop, nfl jets jerseys, north face jackets, michael kors swarovski jewelry outlet, oakley, oakley sunglasses cheap, cheap true religion, new chicago bulls jersey balance store, beats by dr dre, huarache, michael kors outlet online sale, nike air lakers jerseys max 90, oakley black friday, longchamp, red denver nuggets jerseys bottom shoes, nfl giants jerseys, ralph huarache lauren uk, veneta, new balance oakley sunglasses cheap, true religion jeans outlet, nfl saints jerseys, jordan retro 11, washington wizards jerseys, michael kors, ferragamo, eyeglasses frames, panthers jerseys coach outlet usa, nike running shoes, nike roshe run, cheap coach purses, nfl azcardinals jerseys, the north face, air max thea, ray ban outlet, nfl colts jerseys, tory burch sale, adidas superstar toms outlet, michael detroit pistons kors outlet, hogan outlet jordan retro, thomas sabo, oakley sunglasses, nfl chiefs jerseys, nba jersey, givenchy, marc jacobs adidas.se handbags, jordans, chrome hearts clothings, nike oakley sunglasses store, new orleans pelicans jerseys, nike roche, adidas, iphone 4s cases, ralph lauren cheap michael kors, cheap eyeglasses, air max vans cheap oakley shoes, nike giuseppe zanotti sneakers air, michael kors, toms.com, celine outlet online, toms.com, tory burch handbags, horloges, adidas online omega watches, nfl panthers jerseys, memphis grizzlies jordan release dates 2015 jerseys, prada, nhl jerseys, bottega, supra shoes outlet, timberland outlet, sacramento kings jerseys, mcm backpack, beats by dre headphones, designer handbags, p90x3, uhren shop, nfl patriots ray ban sunglasses outlet jerseys, polo outlet online, hollister clothing rolex watches, ralph lauren, ray ban uk, north face giuseppe shoes outlet, lebron james shoes, coach outlet tommy hilfiger online online, ed hardy, nfl rams jerseys, new balance canada coach shop factory, ray michael kors outlet online sale ban sunglasses, roshe, hollister clothing, prada handbags, nfl cowboys polo ralph jerseys, ray ban pas cher, clippers jerseys, pandora charms, lacoste outlet, nike jack wolfskin outlet outlet, boots on sale coach rayban outlet store, detroit pistons jersey, plein shoes, longchamp, nfl steelers jerseys, air max 2007, iphone 5s cases, ralph lauren factory store, swarovski canada, ralph lauren outlet online, hogan, true religion outlet, oakley pas cher, reebok, air force, timberland nike huarache boots, timberland pas cher, beats headphones, ray ban, coach minnesota timberwolves jersey outlet, michael kors purses, milwaukee bucks jerseys, hollister clothing lunette ray ban store, rolex replica, salomon, instyler, north face, adidas, hermes belt, nike uk, golden state warriors, cheap oakley, omega watches, new balance, pumas, burberry outlet, ray ban wayfarer, vans, oakley, nfl 49ers jerseys, michael kors outlet, nike, toms shoes outlet, nfl bengals jerseys, miami heat jersey, puma online shop, nhl jerseys, louboutin shoes, coach factory outlet online, mcm bags, north face canada, hollister co, nike links of london outlet factory, michael valentino outlet kors, nike air max, oakley nike.se holbrook, air fossil uhren max, air 49ers jerseys max, giuseppe zanotti, dolphins jerseys new balance, minnesota louboutin shoes timberwolves jerseys, longchamp, ralph jaguars jerseys lauren nike schuhe outlet, michael kors, vibram five fingers, mavericks jerseys, nike air max vans, juicy couture handbags, new balance, barbour jackets outlet, ray bans, portland trail blazers jerseys, coach bags friday, nike roshe run, michael jordan hugo boss, tn requin pas cher, philipp plein hoodies clothes, pandora charms, air jordan retro, atl oakley sunglasses jerseys, nfl falcons gucci shoes jerseys, ecco mens shoes, doudoune north face, converse, nike air max, lakers jersey, michael roshe run kors handbags, mizuno, nike, nfl north face broncos jerseys, christian louboutin, oakley sunglasses outlet, coach outlet, nike free run barbour outlet store, michael kors outlet swarovski crystal online, oakley store, burberry handbags, polo ralph, nfl buccaneers jerseys, hogan sito ufficiale, huaraches, kate spade outlet, barbour factory oakley vault, oakley outlet, ralph lauren polo, converse sneakers, north face, longchamp handbags, salvatore ferragamo cle Jerseys, thomas sabo, true religion jeans outlet, celine outlet, long champ, ralph lauren hollister, burberry outlet online, nike id, burberry handbags, nike mercurial vapor armani watches, ray-ban sunglasses, nfl eagles jerseys, nfl nike roshe redskins veneta jerseys, ray ban, pandora bracelet, free running, polo ralph, cheap ray ban, burberry handbags, tommy hilfiger canada, giuseppe zanotti sneakers, versace outlet online nfl ravens jerseys, purses and handbags burberry outlet online, christian louboutin, michael kors handbags, coach outlet online, cheap nba jerseys nike jordan, hollister co, coach outlet, nike free, 76ers jerseys, ray ban prezzi, burberry outlet, nike ferragamo shoes air max, louboutin shoes, nike ecco outlet shoes, air max pas cher, nfl watches canada lions jerseys, rockets jerseys, dsquared2 sale, ray ban sunglasses outlet, under armour outlet, ray bans, baseball jerseys, ralph lauren, oakley standard adidas issue, converse michael kors canada outlet, hogan adidas clothings, versace, burberry handbags, air jordan shoes, marc ferragamo shoes uk jacobs handbags, kate michael kors bags spade bags, nike outletswarovski online shop, michael kors, guciheaven shoes coach outlet store, louboutin, coach factory outlet, adidas online shop, adidas shoes, mbt shoes, omega ralph lauren polos watches, adidas canada nike shoes, ray giants jerseys ban outlet, rolex watch, nfl texans jerseys, nike shoes, ralph lauren outlet ralph lauren outlet online, wholesale handbags, basketball salomon schuhe shoes, bulls cheap nba jerseys jersey, mcm backpack outlet, air max 95, wedding dress, toms shoes outlet, phoenix suns jerseys, jerseys from coach factory shop china, tommy hilfiger outlet, nba jersey, tommy hilfiger, ray ban, burberry, nike outlet prada shoes, kate spade outlet online michael kors outlet online sale, polo ralph lauren, asics gel, thunder jerseys, utah prada sunglasses jazz jerseys, flat iron, coach factory online, nuggets jersey, orlando magic jerseys, spurs jerseys, asics, cheap michael kors, michael kors outlet cheap michael kors online, burberry outlet online, celtics jerseys, shoes outlet, michael kors bags, packers jerseys nfl seahawks jerseys, nfl jerseys, longchamp outlet montre femme, jimmy choo shoes nfl dolphins jerseys, nfl reebok shoes outlet raiders jerseys, celine bags polo ralph lauren, nfl jerseys, belstaff outlet online coach factory outlet, swarovski, polo ralph lauren outlet coach outlet online online, michael kors outlet online, cheap jordans, jimmy choo outlet, ralph lunette ray ban lauren, prada ray ban sunglasses sunglasses, michael kors bags, michael kors uhren, timberland nike air max shoes shoes, nfl chargers jerseys, michael kors purses toms outlet, tommy hilfiger online shop, barbour mens jackets, tommy hilfiger outlet stores, wholesale handbags, nike nike store roshe run, hilfiger outlet, valentino shoes, new balance shoes, hermes birkin montblanc bag, air toms outlet online jordan, replica watches, michael kors outlet online, michael kors outlet online sale, hornets jersey, katespade rolex watches, michael true religion jeans outlet kors bags, omega, pandora jewelry, juicy couture clothings, nike roshe run, salvatore ferragamo, nfl vikings jerseys, ray-ban sunglasses, fidget spinner outlet adidas.nl, polo outlet store burberry, rolex watches longchamp outlet, cheap katespade oakley sunglasses, oakley ray ban wayfarer sunglasses, longchamp black friday, toms shoes, adidas zx, nfl bears jerseys, calvin klein outlet, burberry sale, coach factory, louboutin shoes, coach bags sacramento kings jersey outlet, easton hilfiger online shop bats, baseball jerseys tory burch, ralph lauren uk, the bcbg max azria north face outlet, rayban, montblanc, hogan shoes, polo ralph lauren outlet, nfl bills jerseys, true religion, converse, barbour, swarovski crystal, toronto raptors jerseys, indiana pacers jerseys, ferragamo, jimmy choo, woolrich clearance, nba jersey, boutique clothing, cheap ray ban, easton bats, kate spade handbags, mlb jerseys, new york new york knicks knicks jersey, michael kors nike, purses and handbags, nike free, hermes birkin, fendi shoes, kate spade handbags, mcm bags, air max, burberry outlet online, nfl jaguars jerseys, soccer shoes outlet, ray ban pas cher, tory atlanta hawks jerseys burch sale, oakley, coach black coach outlet friday, michael kors, dsquared2 nike air force shoes, air yeezy, michael kors black friday, pandora jewellery australia, air max 90, air max shoes, oakley, adidas online shop, babyliss flat iron, ralph lauren outlet, pandora, montre homme bcbg max, true reebok religion jeans women, chi flat iron, ralph lauren toms shoes outlet black friday, michael kors handbags, cheap barbour jackets, nfl browns jerseys, prada outlet, mcm handbags, levis outlet, soccer jerseys, swarovski jewelry, cheap oakley sunglasses, ray ban black friday, long champ, dre cc beanies headphones, huarache, nfl titans jerseys, north gucci shoes outlet face backpacks, bcbg nike shoes max azria, hollister kids, louboutin shoes, nike mercurial, oakley vault nike free hugo boss shop trainer 5.0, oakley outlet online, nike soccer shoes, mens hoodies, , nfl packers jerseys, burberry outlet online, tommy hilfiger online, swarovski crystal, air max, michaelkors.com, nike softball bats air max, hermes tracksuits, supra shoes, ferragamo shoes, michael kors purses, polo ralph air jordan lauren outlet, toms shoes outlet, nike steelers jerseys factory outlet, mlb jerseys, northface, brooklyn nets, hollister online shop, nfl jets jerseys, north face jackets, michael jerseys from china kors outlet, oakley, oakley sunglasses cheap, cheap burberry outlet store true religion, new balance the north face store, beats by dr dre, huarache, michael kors outlet online sale, nike air max 90, oakley black friday, longchamp, red bottom shoes, nfl giants jerseys, ralph lauren uk, veneta, oakley sunglasses cheap, true adidas superstar religion jeans outlet, nfl saints jerseys, jordan retro 11, washington bcbg max wizards jerseys, michael kors, ferragamo, nba jerseys eyeglasses frames, coach outlet usa, nike running shoes, nike www.tommyhilfiger.nl roshe run, cheap coach purses, nfl azcardinals jerseys, the north face, fendi handbags air barbour jackets max thea, ray ban oakley sunglasses outlet outlet, nfl colts michael kors outlet online jerseys, tory burch sale, toms outlet, michael kors outlet, jordan retro, thomas sabo, oakley sunglasses, nfl chiefs jerseys, nba jersey, givenchy, marc jacobs handbags, jordans, chrome hearts clothings, nike store, new orleans pelicans jerseys, nike roche, adidas, iphone 4s cases, cheap michael kors, cheap eyeglasses, oakley sungalsses outlet vans shoes, nike air, air max michael kors, toms.com, celine outlet online, toms.com, tory burch kate spade outlet online handbags, horloges, omega gafas oakley watches, nfl panthers jerseys, memphis grizzlies jerseys, prada, nhl jerseys, bottega, supra shoes outlet, timberland outlet, sacramento kings jerseys, mcm backpack, beats by dre headphones, designer handbags, p90x3, uhren philipp plein outlet shop, nfl patriots jerseys, polo outlet online, rolex watches, ralph lauren, ray ban uk, north face outlet, lebron james shoes, coach outlet online, baseball jerseys ed hardy, nfl rams jerseys, coach shop factory, vans shoes ray ban sunglasses, burberry online shop roshe, polo ralph lauren outlet online hollister clothing, prada handbags, nfl cowboys jerseys, ray ban pas michael kors uk cher, clippers jerseys, pandora charms, lacoste outlet, nike outlet, converse outlet coach outlet store, detroit pistons jersey, plein shoes, longchamp, nfl steelers jerseys, air max 2007, iphone 5s cases, ralph lauren factory store, swarovski canada, ralph lauren nike air max outlet online, hogan, true religion outlet, oakley pas lacoste shoes cher, reebok, air force, timberland boots, timberland nike outlet pas cher, beats headphones, ray ban, coach pandora outlet, michael kors purses, milwaukee bucks jerseys, hollister clothing store, converse chucks rolex replica, salomon, instyler, north face, adidas, thomas sabo hermes belt, nike uk, golden state warriors, cheap juicy couture outlet oakley, omega watches, new balance, pumas, burberry outlet, ray ban wayfarer, vans, oakley, mcm bags nfl boston celtics jersey 49ers jerseys, michael kors outlet, nike, toms shoes outlet, nfl bengals jerseys, miami heat ray ban outlet jersey, puma online shop, nhl jerseys, louboutin shoes, coach factory outlet online, mcm bags, north face canada, hollister co, nike browns jerseys factory, michael kors, nike air roshe run max, oakley holbrook, air max, air max, giuseppe zanotti, new balance, minnesota timberwolves jerseys, longchamp, timberland outlet ralph lauren outlet, nike air max 90 michael kors, vibram five fingers, mavericks jerseys, vans, juicy couture handbags, new balance, barbour jackets outlet, ray glasses online bans, portland trail blazers jerseys, coach bags friday, nike roshe run, hugo air max boss, tn requin pas cher, philipp plein clothes, pandora charms, air jordan retro, atl jerseys, nfl falcons jerseys, ecco mens shoes, doudoune north ralph lauren outlet online face, converse, nike air max, lakers nike shop jersey, michael kors handbags, mizuno, new orleans pelicans jersey nike, nfl broncos jerseys, christian louboutin, oakley sunglasses outlet, coach outlet, barbour outlet store, michael kors outlet online, oakley store, burberry handbags, polo ralph, nfl buccaneers jerseys, hogan sito ufficiale, huaraches, kate spade outlet, oakley vault, oakley outlet, ralph lauren polo, converse sneakers, north face, longchamp handbags, cle armani outlet Jerseys, thomas sabo, true religion jeans outlet, celine outlet, long thomas sabo jewellery champ, hollister, burberry outlet online, nike longchamp handbags id, burberry handbags, armani watches, ray-ban sunglasses, nfl eagles jerseys, nfl redskins jerseys, omega watches ray ban, pandora bracelet, free running, polo ralph, cheap ray ban, burberry handbags, tommy hilfiger canada, giuseppe zanotti sneakers, nfl cheap basketball shoes ravens jerseys, burberry outlet online, cheap ray ban christian louboutin, michael nike roshe kors handbags, coach outlet online, nike jordan, hollister burberry sale co, coach outlet, nike free, 76ers jerseys, ray ban prezzi, burberry outlet, nike air max, louboutin shoes, nike shoes, under armour air max pas cher, nfl lions jerseys, mcm backpack outlet rockets jerseys, dsquared2 sale, ray toronto raptors jersey ban coach black friday sunglasses outlet, under armour outlet, ray bans, dansko outlet baseball ravens jerseys jerseys, ralph lauren, oakley standard issue, converse outlet, adidas clothings, skechers outlet versace, burberry christian louboutin shoes handbags, air jordan shoes, marc jacobs handbags, kate spade bags, nike outlet

wq 5.23
09.03.2017 07:36 | xukaimin

ray ban sunglasses

jordan shoes

coach handbags

parker pens

cheap jordans

calvin klein

cheap nfl jerseys

nike air max

fitflops sale

ralph lauren outlet

cheap jordan shoes

louboutin shoes

timberland boots

oakleys sunglasses

mont blanc pens

michael kors handbags

michael kors outlet online

cheap nhl jerseys

ralph lauren polo shirts

fitflops

michael kors handbags

adidas originals tubular

toms shoes

ray bans

cheap oakley sunglasses

coach outlet

louboutin paris

oakley sunglasses wholesale

adidas superstar

ferragamo shoes

nike roshe

longchamp bags

cheap oakley sunglasses

christian louboutin sale

mlb jerseys cheap

oakley vault

polo ralph lauren

nike air max 90

michael kors handbags

mac cosmetics

michael kors outlet online

under armour outlet

le coq sportif chaussures

michael kors

birkenstock outlet

longchamp outlet

coach bags

nike huarache shoes

hermes handbags

adidas trainers

kate spade outlet

coach factory outlet

coach outlet canada

toms shoes

mlb jerseys

north face jackets

nike store

air max uk

coach outlet online

coach outlet online

oakley outlet

adidas nmd

polo ralph lauren outlet

polo ralph lauren

red bottom shoes

michael kors outlet

michael kors

michael kors outlet online

air jordans

coach factory outlet

nike outlet

true religion outlet

converse shoes

oakley sunglasses

christian louboutin shoes

toms shoes

michael kors handbags

tiffany co

reebok shoes

mlb jerseys

polo ralph lauren

cheap jordans

nhl jerseys

nike huarache uk

toms outlet

supra shoes

ray ban aviators

timberland outlet

coach factory outlet

nike air max

ray ban wayfarer

burberry outlet

christian louboutin pumps

nike air max

omega seamaster

coach factory online

oakley sunglasses sale

adidas originals

nike cortez shoes

prada outlet

2017.3.9xukaimin


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí