eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Návrh systémového řešené otevřeného drogového trhu v Praze

Rozpis přes Vánoce 2019

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Exterňáci

12.08.2010 | Sekce: Služby

Vyšlo v Dekontaminaci - prosinec 2004

 

Článek popisující činnost exterňáků, rozuměj stabilizovaných uživatelů drog, kteří pracují pro Terénní programy o.s. SANANIM, tj. mění injekční materiál, distribuují zdravotnický materiál a šíří zásady minimalizace zdravotních a sociálních rizik ve skryté drogové populaci.

Většina z vás asi tuší, kdo že to jsou ti exterňáci. Už i na stránkách Dekontaminace se o nich několikrát psalo. Kdo neví, ať nastaví oči.

 

Exterňák, tedy externí (někdy indigenní) terénní pracovník, je toxík, který už má na hřbetě nějakou tu zkušenost s drogama (a vším kolem nich) a který na místech, kam se my, streetworkeři a káčkaři, nemůžeme dostat (tj. na nočních ulicích, po squatech atd.), mění stříkačky a šíří zásady harm reduction, tedy zásady bezpečného užívání drog. Exterňáka poznáte podle toho, že lítá a shání úplně stejně jako všichni ostatní toxíci, ale navíc s sebou ještě táhne batoh plnej čistejch buchen (měsíčně jich vymění kolem 1500), obvazů, mastí, a kontejner.

 

Tenhle shon má ale i svá světlá místa - exterňák má stálej přísun peněz a „nástrojů", a navíc, mezi narkomanama je to uznávaná a vyhledávaná (tedy alespoň doufám) autorita, protože ví jak pomoct, tzn. vyměnit, doplnit, ošetřit, vysvětlit, poradit, odkázat, doprovodit a najít. A navíc - od exterňáků je dokonce vyžadováno, aby se vyjadřovali k tomu, jak my, pomáhající pracovníci (v káčkách, terénech a dalších podobných zařízeních), děláme svou práci a co bychom měli změnit a zlepšit. Prostor je na našich společných poradách, kdy si sami exterňáci vybírají témata, o kterých se bude mluvit (pokud nechtějí, vybereme je my). Třeba o Rómech na Smíchově, prostitutkách v Perlovce nebo absťáku na Subutexu. Dozvídáme se, co potřebují, co jim nedáváme, co přehlížíme. Ne tedy, že by exterňáci tuto svou možnost nějak extra využívali, ale mají ji a my jsme připraveni kdykoliv se o tom s nimi bavit. A jak že taková porada vypadá? Malý náhled...

 

Je úterý, jedenáct hodin, a v káčku v Holešovicích začíná pravidelné setkání exterňáků. První přichází Honza, má dnes na starosti pití a tak staví vodu na kafe a čaj. Je polovina listopadu, ale chladno už je jak v prosinci, holešovickou tržnicí se sypou sněhové vločky, déšť, kroupy a vítr, takže teplej nápoj dnes všem opravdu bodne. Hnedka po něm vlítli do káčka Jirka s Klárou. Klára má dnes na triku jídlo, takže si ode mě smutně vzala dvě stovky a vrátila se do činy venku nakoupit něco pro deset hladovejch krků. Aspoň že volba je na ní, tipoval bych, že nakoupí něco sladkýho. Jirka dnes uklízí, takže má zatím klid, sedí za stolem, kouří a nechá si od Honzy přinýst kafe s mlíkem. Postupně přicházejí další, František začne vybírat od ostatních špinavé prádlo, Tomáš si vzal od káčkařů ohromnou bednu a z ní teď svým kolegům vydává - čisté stříkačky, alkoholové tampóny, vody, filtry, alobal a buničinu, Robert má podobnou práci - vydává zdravotní věci, tedy obvazy, náplasti, desinfekci atd. Kolem dvanáctý se práce přeruší a Klára vyskládá na stůl oběd - čtyři bábovky, čtyři makovce, deset jogurtů, rohlíky a sýr.

Po jídle začíná porada, ta je ústředním bodem každého úterního setkání. Povídáme si na ní o tom, co je na drogové scéně nového, co se bere, co nás sere. Začínáme ale aktualitami. Michal vytáhl noviny a povídá, co novýho se ve světě děje, jako obvykle převládá černá kronika a sport, sem tam to ostatní. Pak následuje referát (občas místo referátu přijde nějaký host, se kterým se diskutuje). Dnes bude Roman mluvit o toxických psychózách. Hned je vidět, že je to téma chytlavé pro všechny, ještě ani nedokončil úvod a už mu do toho ostatní skáčou, vytahují svoje zážitky, zkušenosti a připomínky. Tohle je všem poradám společné, ať už se mluví o absťáku na Subutexu, prostitutkách, policii nebo šlehání tablet. S ukočírovánim porady máme jako obvykle (přestože jsme na to tři) co dělat, „mluvit bude jen jeden", „trochu se ztišme, ať můžou káčkaři pracovat", „Roberte, se sprchovánim počkej až po poradě..." atd. Během referátu i po něm většinou tedy probíhá bouřlivá diskuse. Až nás občas musí chodit krotit káčkaři nemohoucí ve vedlejší místnosti pracovat.

Po referátu už se víceméně končí, vyřeší se technické věci, uklidí se kontaktní místnost, umeje nádobí a ve dvě hodiny už není v káčku ani noha.  

 

K těm podivným činnostem - na každé poradě se exterňáci střídají v tom, co kdo bude dělat. Činností je deset (jako exterňáků) a popsány byly před chvílí: aktuality, referát, jídlo, pití, prádlo, výdej buchen, výdej zdravotních potřeb, úklid káčka a náhradník. Exterňáci se prostřednictvím těhle činností trénují a utužují vztah k zodpovědnosti, kdo nepřijde nebo nefunguje, odsuzuje svoje kolegy k tomu, že např. nebude výměna prádla, nebo pití a sám si časem koleduje o vyhazov.

 

A už jsme skoro na závěru. Zbývá jen jediné - sdělit, proč byl vůbec napsán tenhle článek? Za prvé proto, abyste věděli, kdože jsou ty podivný postavy, který o půlnoci mění v pražských ulicích dalším stejně podivnejm lidem buchny. Nuže - jsou to lidi, na který se určitě můžete obrátit se svou bolístkou a který se k vám neotočí zády.

 

A za druhý je tu tenhle text jako návod, nápad, co za aktivitu by se dalo dělat u vás, kde ještě nic podobnýho není. A nemám teď na mysli jen to, že pro většinu káček by bylo výhodné mít nějakého toho exterňáka (kvůli vyššímu počtu kontaktovaných klientů a vyměněných buchen), ale to, že i vy, aktivní toxikomani, se můžete podílet na českém drogově-preventivním systému, aniž byste museli být několik let čistí a vystudovaní odborníci. Ve světě (rozuměj západním) je to normální. Už řadu let tam fungují tzv. UFA, tedy uživatelská fóra, v nichž se sdružují aktivní uživatelé. Jejich smysl je jasný - nikdo nemůže rozumět drogové problematice tak jako samotný toxikoman, který také může za svou skupinu nejlépe vystupovat. Vůbec nemluvě o tom, že jsou to právě toxikomani (jako skupina), kteří by měli převzít kontrolu nad svými životy.

 

Ne že by naši exterňáci takovou skupinou už byli, ale uvidí se, až po roce odejdou z programu, třeba jim potřeba kulatého stolu s ostatními nedá spát a pak možná jednou a bez nás („odborníků") vyrazí vlastní cestou.

 

František Jirový

Terénní programy o.s. SANANIM

EXTERŇÁCI EXTERŇÁCI 32,50 kB

Komentáře

 

10.05.2019 16:13 | qqq

nike air max

new england patriots jerseys

discount oakley sunglasses

pandora charms

ugg outlet

adidas yeezy

coach factory outlet

adidas wings

nike outlet

pandora

san francisco giants jerseys

christian louboutin outlet

lebron 13

ugg outlet

michael kors outlet

coach outlet

air jordan

pandora charms

pandora jewelry

coach factory outlet online

canada goose jackets

coach outlet online

christian louboutin outlet

canada goose jackets

nike outlet

coach

michael kors outlet

fred perry outlet

baltimore ravens jerseys

canada goose outlet

nike outlet

coach outlet

michael kors outlet

nike outlet

canada goose jackets

true religion jeans

??????

coach factory outlet

coach factory outlet

jordan 31

y3 shoes

michael kors outlet store

gucci outlet

coach outlet store online

yeti tumbler

jordan shoes

nike outlet

fitflops

st louis cardinals jerseys

colts jersey

true religion jeans

hydro flask sale

ugg canada

ugg outlet

hermes birkin

swarovski jewelry

coach outlet

jordan shoes

cheap nba jerseys

coach factorty outlet

kd 10

pandora jewelry

ray ban sunglasses

ugg boots

michael kors outlet

mcm outlet

true religion jeans outlet

ugg boots

pandora jewelry

adidas outlet

pandora charms

ecco shoes

pandora jewelry

jordan retro

cheap jordan shoes

air jordan shoes

kappa clothing

michael kors outlet store

nike air max

canada goose jackets

coach outlet

mlb jerseys

coach outlet

david yurman bracelet

mcm outlet

christian louboutin

yeti cup

mbt shoes

coach outlet

kobe shoes

cheap snapbacks

canada goose jackets

ed hardy clothing

soccer jerseys

kate spade outlet

moncler outlet

suicoke sandals

hydro flask sale

polo outlet

nike air max

costa sunglasses

pandora outlet

coach outlet

mcm store

true religion outlet

ralph lauren

kate spade outlet

nike blazer

qqq

11.04.2019 04:41 | qqq

nike outlet

michael kors outlet

pandora charms sale clearance

coach outlet

ralph lauren outlet

uggs outlet

valentino

pandora jewelry official site

birkenstocks

nike revolution 3

parajumpers outlet

under armour outlet

new england patriots jerseys

coach outlet

mbt shoes

coach outlet

coach outlet

air jordan 14

ugg outlet

nike outlet

asics shoes

nike factory outlet

christian louboutin shoes

yeti cup

valentino outlet store

fitflops sale clearance

hermes handbags

puma

new york yankees jerseys

ralph lauren outlet

coach factory outlet online

coach outlet online

boston red sox jerseys

mbt shoes

cleveland browns jerseys

canada goose jackets

san francisco giants jerseys

louis vuitton outlet

michael kors outlet

coach outlet

michael kors handbags

moncler dunjacka

jordan shoes

coach outlet

nfl jerseys

cheap jordans for sale

north face

pandora jewelry

futbol baratas

ferragamo outlet store

true religion outlet store

miu miu handbags

jimmy choo outlet

coach factory outlet

coach outlet store

coach outlet

pandora uk

polo ralph lauren

louboutin outlet

nike outlet

fila shoes

gucci handbags

coach handbags

toms

michael kors outlet clearance

hydro flask

coach outlet

maui jim sunglasses

adidas shoes

coach outlet

canada goose jackets

kate spade outlet online

coach outlet store

coach factory outlet

valentino outlet

nobis jackets

kate spade outlet

adidas outlet

adidas

balenciaga sneakers

canada goose jackets

coach outlet store

ray ban sunglasses

lacoste polo shirts

polo ralph lauren outlet

nike roshe

jordan shoes

le coq sportif shoes

ugg boots

coach outlet

instyler ionic styler

christian louboutin

tennessee titans jerseys

birkenstock sandals

colts jersey

coach outlet

gucci handbags

minnesota vikings jerseys

ed hardy outlet

qqq

19.11.2018 12:38 | 1
1


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí