eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Návrh systémového řešené otevřeného drogového trhu v Praze

Rozpis přes Vánoce 2019

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Programy drogových služeb ve vězení

26.09.2011 | Sekce: Služby

Vyšlo v Dekontaminaci - 4/2009

 

Programy drogových služeb ve vězení začaly vznikat po roce 2000. Dnes šest organizací dochází do poloviny věznic v republice. Frekvence docházení do jednotlivých věznic je různá (viz níže), můžeme se potkat vícekrát týdně až 1x měsíčně.

V dalších věznicích, které nejsou v seznamu uvedeny se objevujeme s nepravidelnou frekvencí - zhruba 4x ročně. Jde např. o věznice Vinařice, Nové Sedlo, Znojmo, Břeclav.

 

Mírov - Na pohled patrně nejhezčí česká věznice Mírov umístěná na bývalém středověkém hradě původně z 12. století.

Jak nás můžete kontaktovat?

Nejjednodušší je napsat dopis se žádostí o kontakt přímo na adresu organizace, která do „vaší" věznice dochází. Adresy zařízení najdete v tabulce na konci článku, letáky bývají na nástupních i dalších odděleních věznic. Pracovník si vás pak při nejbližší příležitosti sám najde. Další možností je pak cesta přes pracovníka věznice - nejčastěji vychovatele nebo psychologa - někde se vyplňují žádanky, někde stačí ústní žádost.

 

Za protektorátu Čechy a Morava zde byli vězněni někteří odbojáři a za komunistického režimu byla mírovská věznice považována za jedno z nejkrutějších vězení pro politické vězně.

Co od nás můžete chtít?

Nejčastěji tyto služby využívají klienti, kteří chtějí nějakou změnu. Během pobytu ve vězení si uvědomí, že takhle by svůj život strávit nechtěli a užívání drog vidí jako problém, jako cestu zpátky do vězení. Takže řešíme nejrůznější témata - jak zvládnout vězení a nezbláznit se, jak odolávat nástrahám, na které můžete narazit i ve vězení, jak se připravit na výstup z vězení. Část našich klientů odchází po výstupu do léčby. Pochopili, že abstinence ve vězení nestačí - těm pomáháme vybrat léčbu a zařídit nástup, některé doprovázíme i po propuštění.

To jsou ti „uvědomělejší", ale  kontaktuje nás i řada lidí, kteří budˇ ještě rozhodnuti nejsou, nebo kteří vědí, že drogy budou brát i po propuštění. S těmi hledáme společně důvody, jestli by nějaká změna nebyla dobrá a s těmi dalšími velmi pragmaticky - co dělat, aby se ve vězení vyhnuli  žloutenkám, co dělat, aby se nepředávkovali hned za bránou... Tak mě napadá jen poznámka - v některých věznicích za užívání drog (tedy za pozitivní drogový test) hrozí ještě nášup - několik měsíců navíc za maření ... to se někdy nevyplatí!

 

Dnes je tu věznice se zvýšenou ostrahou a v ní také doživotní vězni.

A co venku?

Bohužel nejsou zařízení, která by se specializovala na klienty po výkonu trestu, ale na druhou stranu nenajdete zařízení, které by tyto klienty odmítlo. Většina z nich má stanovený konkrétní  počet lidí  po výstupu z výkonu trestu, které „unesou". Jde o to, že si člověk -  zvlášť, pokud ve vězení strávil delší dobu - odnáší určité návyky, které mohou léčbu komplikovat. Je to uzavřenost, snaha leccos maskovat z obavy, že přijde trest, nechuť sdělovat své intimní věci ...  Takže s každým hledáme zařízení, které je nejvhodnější právě pro něj. Vlastně se to příliš neliší od situace, kdy člověk nastupuje do léčby a ve vězení nebyl. To se týká léčby i doléčování. Pravdou je, že pokud se daří ve vězení abstinovat, do léčby se mnoha lidem už nechce a raději volí služby, které nejsou tak omezující - ať ambulantní léčbu, doléčování nebo programy s chráněným bydlením. Tato služba je nejžádanější právě pro možnost vyřešit si bydlení, ale některá zařízení požadují absolvovanou pobytovou léčbu v psychiatrické léčebně nebo komunitě.

 

Dá se říct, že specifické služby pro lidi, kteří se vracejí z vězení chybí. Tito lidé mají často za sebou mají docela dlouhou abstinenci, jasnou představu, že zpátky do drog nechtějí... Ale zároveň je čeká to nejtěžší - začínají svůj život od nuly - často bez bydlení, bez vzdělání a pracovních zkušeností, zato s hustě popsaným rejstříkem, velkými dluhy a bez pomoci blízkých. Nabídka služeb zajišťujících bydlení je malá, často se to řeší pomocí pobytu v azylových domech nebo ubytovnách, rovněž programy pomáhající najít práci jsou jen v několika větších městech. Ale i takhle těžká situace se dá zvládnout - jen to chce čas ...

 


Kde nás můžete pravidelně potkávat:

 

Vazební věznice Brno, věznice Kuřim

Sdružení Podané ruce, Brno

Drogové služby ve vězení a následná péče

Francouzská 36, 602 00 Brno

tel. 545 247 542, 777 916 262

 

Vazební věznice Olomouc, věznice Mírov

Sdružení Podané ruce, Olomouc

Práce s klienty v konfliktu se zákonem

Sokolská 41, 779 00 Olomouc

tel. 585 154 917, 777 916 279

 

Vazební věznice Ruzyně a Pankrác

SANANIM, Praha

Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem

Štítného 710/30, 130 00 Praha 3

tel. 222 954 098, 775 766 706

 

Vazební věznice Hradec Králové + SOVT Pouchov, věznice Odolov, Pardubice, Světlá nad Sázavou, Valdice

Laxus, Hradec Králové

Drogové služby ve vězení

Nerudova 1361, 500 02 Hradec Králové

tel. 777 033 618

 

Věznice Jiřice, Rýnovice, Stráž pod Ralskem

Semiramis, Mladá Boleslav

Centrum drogových služeb ve vězení

Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

tel. 326 303 523, 602 803 279

 

Věznice Plzeň-Bory

Centrum protidrogové prevence a terapie, Plzeň

Drogové poradenství ve věznici

Havířská 11, 301°00 Plzeň

tel. 377 421 374

 

 

 

Jana Ženíšková - o.s. Laxus

 

 

 

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí